Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
703
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the relationship has been investigated among the Exam of Student Selection and Placement for High School (OKÖSYS) 2002 scores, elementary education Turkish, mathematics, science, social sciences, History of Republic of Turkey’s Revolution and citizenship lessons’ achievement scores and means of from 4th to 8th class academic achievements’ grades. The population has been composed of elementary education students who have attended school in Ankara Metropolitan. Multiple regression analyses have been aplied to data. Citizenship lesson’s grades haven’t significantly been relationship with social sciences subtest. Other lessons’ grades, sometimes first semester – sometimes second semester, have been significantly relationship related to subtest. 4. 6. and 8th class means of academic achievement grades have significantly explain in variance of 2002 OKÖSYS scores; 5th and 7th class grades haven’t significantly explain.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmada 2002 OKÖSYS (Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) puanları ile ilköğretim Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, vatandaşlık, T.C. İnkılap Tarihi dersleri ve ilköğretim dördüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar yıl sonu başarı ortalamaları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Araştırmanın evreni, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilköğretim öğrencileridir. Verilerin analizinde standart çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda vatandaşlık dersinin testteki başarıyı yordamadığı ve onun dışındaki derslerden bazılarının birinci dönem notları ile ilgili alt test arasında; bazılarının ise ikinci dönem notları ile ilgili alt test arasında manidar ilişkiler bulunmuştur. OKÖSYS toplam puanını dördüncü, altıncı ve sekizinci sınıf not ortalamalarının yordama gücü manidarken, beşinci ve yedinci sınıf not ortalamalarının yordama gücü manidar değildir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :