Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 37 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkilesimsel model’e uygun okuma ögretiminin türkçe bilgilendirici metinleri anlama düzeyine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
829
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, metindilbilim tabanlı bilişsel bir okuma modeli olan Etkileşimsel Model’in temel alındığı bir okuma öğretiminin, öğrencilerin Türkçe bilgilendirici metinleri anlama düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma deneysel bir çalışma olarak planlanmıştır ve deneysel model olarak “Kontrol Gruplu Ön ve Son Test Modeli” kullanılmıştır. Bu araştırma üniversite birinci sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve okuma becerisinin kavrama ve uygulama düzeyini ölçen, kısa yanıtlı 20 sorudan oluşan “Okuduğunu Anlama Becerisi Ölçme Aracı” ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış; yapılan istatistiksel analizler sonucunda deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuş ve çalışmanın denenceleri doğrulanmıştır. Etkileşimsel Model’in öğrencilere okuduğunu anlama becerisinin “kavrama” ve “uygulama” düzeyindeki davranışları kazandırmada ve ayrıca okuduğunu anlama becerisini bütünleyen davranışları kazandırmada (toplam erişide) geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Okuma stratejileri, Etkileşimsel Model, bilgilendirici metin

Özet İngilizce :

In this study, Interactive Model which is a textlinguistic based cognitive reading model has been used to investigate the effect of this model on the students’ comprehension and application level of informative texts in Turkish. This study has been planned as an empirical study, and as an ampirical model the “Pre and Post Test with Control Group” has been used. This research has been conducted with the freshman students at Başkent University, for 10 weeks. The data which is necessary to test the hypothesis of the study, have been obtained by “The Reading Comprehension Skill Scale” with 20 short answers developed by the researcher. The data has been processed in the computer and as a result of the statistical analyses a wide range of difference has been found in favour of the sample group. Thus the hypotheses of the study have been approved. It has been discovered that the Interactive Model has a greater effect on the improvement of comprehension skills in the understanding and application levels and on the improvement of other skills that support comprehension than the traditional model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :