Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektronik portfolyonun yabancı dilde yazma becerileri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği1, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü2
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma elektronik(e-) portfolyonun orta alt yabancı dil seviyesindeki hazırlık sınıfı öğrencilerinin yazma becerileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bir grup lisans öğrencisi çevrim içi sınıf ortamında elektronik portfolyo oluştururken, diğer bir grup da yazılı dosya şeklinde portfolyo oluşturmuşlardır. "Öğrenme için Motivasyon Stratejileri Anketi" ve "Bilgisayar Tutum Anketi" ile "Bilgisayar Okuryazarlığı Anketi" aracılığıyla veri toplanmıştır. Çalışma ile teknoloji destekli yazma pratiği ile dosyada yazma pratiği karşılaştırmasıyla elektronik ortamın başarıya etkisi hakkında bilgi sunulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre 1) Dijital ortam yabancı dil yazma becerilerine olumlu etki etmektedir. 2) Bilgisayar kullanım deneyimi ve bilgisayar sahibi olma bilgisayara karşı tutumu etkilemektedir. 3) Elektronik portfolyo yabancı dil öğretim müfredatında yer alabilir.

Özet İngilizce :

This study explores the effect of e-portfolio use on developing the writing skills of English language learners who are at the pre-intermediate language proficiency level. The experiment group (n=23), were asked to enroll in an online classroom to keep online portfolios whereas the control group (n=24) kept paper portfolios. `The Motivation Strategies for Learning Questionnaire` and `Computer Attitude Questionnaire `were used in addition to the `Computer Literacy Survey` to collect data. This study provides insights into using portfolio through online writing practice compared with paper-based practice in terms of achievement. The results suggest that 1) The digital environment contributes to language writing skills. 2) Factors of previous computer experience and computer ownership influence computer attitudes. 3) E-portfolio can be integrated into foreign language teaching curricula.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :