Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Egitim bilimleri fakültesi ögrencilerinin fakülte kültürüne iliskin algilari

Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
690
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to put forward the perceptions of last year students of Ankara University Faculty of Educational Sciences regarding organizational culture. The study group for the research consisted of 275 Faculty of Education Science last year students. Frequency, T-Test, Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests were performed to analyzing the data appropriate to the aim of the research. According to the results obtained, “In a competition against students from the same department of different universities, I feel luckier”, “Research assistants at the faculty willingly help the students” are the most positive statements of perceptions. “There is a harmony among departments for applications in our university”, “the Faculty administration are successful at problem solving”, there were amongst the negative statements of perceptions. Students in the study didn’t show a significant difference in perceptions of faculty culture gender wise. The students in the study showed a significant difference in faculty culture according to the department they were in. A Mann Whitney U test between departments returned these results; Guidance and psychological counseling” and “Mentally Disabilities Undergraduate Programme”, “Primary School Education” and “Mentally Disabilities Undergraduate Programme”, “Social Sciences” and “Computers and Teaching Technology (CTTE)”, “CTTE” and “Mentally Disabilities Undergraduate Programme”, “Mentally Disabilities Undergraduate Programme” and “Preschool Education” departments showed significance differences.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin örgüt kültürüne ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Eğitim Bilimleri Fakültesi 275 son sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri analizinde araştırmanın amacına uygun olarak veriler üzerinde frekans, t-testi, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en olumlu ifadelerden bazıları;“Diğer üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin aynı bölümündeki öğrenciler ile rekabette kendimi şanslı görüyorum”, “Fakültenin araştırma görevlileri öğrencilere içtenlikle yardımcı olurlar”. Olumsuz olarak görülen ifadelerden bazıları ise “Fakültemizde uygulamalar açısından bölümler arasında yüksek uyum vardır”, “Fakültenin yöneticileri sorunların giderilmesinde başarılıdır” gibi maddelerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin fakülte kültürüne ilişkin algıları cinsiyete göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin fakülte kültürüne ilişkin algıları, öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Bölümler arasında yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre; “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “Zihin Engelliler Öğretmenliği (ZEÖ)”, “Sınıf Öğretmenliği” ve “ZEÖ”, “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” ve “Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)”, “BÖTE” ve “ZEÖ”, “ZEÖ” ve “Okul Öncesi Öğretmenliği” bölümleri arasında anlamlı farklar bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :