Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 43 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effectiveness of the training program in improving mother child relationship through play

Yazar kurumları :
Ankara University Faculty of Educational Sciences1
Görüntülenme :
630
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to examine the effects of the “Training Program in Improving Mother Child Relationship through Play” on the interaction between mothers and their 4-5 year old children. It is an experimental study based on the pretest, post-test, follow-up test model with experimental, placebo and control groups. The study was conducted with the voluntary participation of upper socio-economic level mothers. Data were obtained by using the Parent Child Relationship Scale, written excerpts in which mothers described the relationships between themselves and their children, and video-recordings of interviews. The meaningfulness of the difference between groups was examined by using the Kruskall Wallis H and Mann Whitney U Tests, and the meaningfulness of the difference between measurements was tested by using the Wilcoxon Test. As a result of the analyses performed in all three groups, a meaningful improvement was seen in the relationships of experimental group mothers with their children.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı Anne Çocuk İlişkisini Oyunla Geliştirme Eğitim Programının Etkililiğinin 4-5 yaş arasında çocuğu olan annelerin çocukları ile ilişki düzeyi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışma deney, plasebo ve kontrol gruplu ön-test, son-test ve izleme modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Araştırma, Ankara ilinde, üst sosyo ekonomik düzeydeki gönüllü annelerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmada 10 anne deney, sekiz anne plasebo ve dokuz anne kontrol grubunda yer almıştır. Araştırmada veriler Çocuk Anababa İlişki Ölçeği, Annelerin çocukları ile ilişkilerini anlattıkları kompozisyonlar ve odak grup görüşme kayıtlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler Kruskall Wallis H, Mann Whitney U ve Wilcoxon Testi ile analiz edilmiştir. Deney grubundaki anneler, plasebo ve kontrol grupları ile karşılaştırıldığında deney grubundaki annelerin çocukları ile ilişkisindeki gelişme anlamlı bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :