Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 35 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aşiri uçlarda siyasal tutumlara sahip üniversite öğrencilerinin bazi psikolojik değişkenler açisindan karşilaştirilmasi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
656
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma aşırı sa, merkez ve aşırı sol siyasal tutuma sahip üniversite öğrencileri arasında (n=147) makyavelianizm, sosyal sorumluluk, denetim odağı ve belirsizliğe karşı hoşgörüsüzlük bakımlarından farklılıkların olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunların ölçümünde Makyavelianizm (Christie ve ark.,1969), Sosyal Sorumluluk (Berkowitz ve Lutterman, 1968), Denetim Odağı (Rotter, 1966) ve Belirsizliğe Karğı Hoşgörüsüzlük Ölçekleri (Martin ve Westie, 1959) kullanılmıştır. Bulgular aşırı sa, merkez ve aşırı sol siyasal yönelimler arasında ele alınan kişilik özellikleri bakımından bazı farklılıkların olduğunu göstermiştir. Aşırı sağ siyasal yönelime sahip üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk, belirsizliğe karşı hoşgörüsüzlük ve makyavelianizm düzeyleri, aşırı sol siyasal yönelime sahip olanlarınkinden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca aşırı sağ ve merkez siyasal yönelime sahip öğrencilerin aşırı soldakilere göre daha dıştan denetimli oldukları görülmüştür. Merkez siyasal yönelime sahip öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeyleri de yine aşırı sol grubunkinden daha yüksektir.

Özet İngilizce :

The objective of this study was to determine whether there were differences among extreme right, centre and extreme left oriented students in terms of machiavellianism, social responsibility, locus of control and intolerance of ambiguity. The following scales were used to measure these variables respectively; Machiavellianism (Christie and others, 1969), Social Responsibility (Berkowitz ve Lutterman, 1968), Locus of Control (Rotter, 1966) and Intolerance of Ambiguity (Martin ve Westie, 1959). All of these scales were administered to 150 university students of whom 50 represented extreme right , 50 extreme left and remaining 50 central political orientations. Data gathered with these scales were analized. The results showed that there were some differences between the subject grups in terms of the constructs at hand. Social responsibility, intolerance of ambiguity and machiavellianism levels of the extreem right group were higher than those of the extreem left. Furthermore extreme right and centre oriented students were more external than those with extreme left political orientation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :