Büyük Veri Görselleştirme: Emlak Sektörüne İlişkin Bir Uygulama

Öz Gelişen teknoloji ile birlikte ölçme ve veri depolama olanaklarının artışı, internetin fonksiyonelliği ve sosyal medyanın yaygın kullanımı gibi çeşitli sebeplerle veri setlerinin hacminde üstel bir artış ortaya çıkmış ve büyük veri kavramı önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. Günümüzde tüm sektörlerde karar vericiler ve planlamacılar için büyük verilerin içerdiği enformasyonun doğru biçimde analiz edilmesi ve anlaşılır biçimde özetlenmesi önemli bir amaç haline gelmiştir. Büyük veri bulgularının özetlenmesi ve sunulması amacıyla kullanılabilecek en etkin yöntem görselleştirmedir. Bu durum, son yıllarda çeşitli görselleştirme araçlarının ve yazılım programlarının geliştirilmesinin motivasyonu olmuştur. Bu çalışmada, İstanbul ili için konut sektörüne ilişkin büyük veri yapısındaki ilan bilgilerinden, konut tercihinde yararlanılabilecek kullanıcı dostu infografikler üretilmiştir. Tableau Reader programı ile oluşturulan harita grafik biçimindeki infografikler ile kullanıcılara, konut ilan istatistiklerini karşılaştırma ve seçim yapma kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca R programı aracılığıyla, binaların yapım yılını baz alan ve oda-salon sayısı, fiyatı, net alanı gibi konut satın alırken dikkate alınan çeşitli kriterlere göre oluşturulan animasyon grafik şeklindeki infografikler ile ilçelerin birebir karşılaştırılabilmesi mümkün olmuştur. Bahsi geçen infografiklerden elde edilecek fayda, veri miktarındaki büyümeye bağlı olarak artmaktadır.

Kaynakça

Borkin, M., Vo, A., Bylinskii Z., Isola P., Sunkavalli S., Oliva A. ve Pfister, H. (2013). What Makes a Visualization Memorable?. IEEE, Erişim Tarihi: 08.01.2019, http://cvcl.mit.edu/papers/Borkin_etal_MemorableVisualization_TVCG2013.pdf

Card S., Mackinlay, J.D. ve Scheiderman, B. (1999). Readings in Information Visualization, Using Vision to Think. Erişim Tarihi: 05.11.2018, https://www.researchgate.net/publication/220691172_Readings_in_Information_Visualization_Using_Vision_To_Think

Davenport, T. (2014). Big Data@Work. İstanbul: Türk Hava Yolları Yayınları.

Davenport, T. (2014). Three Big Benefits of Big Data Analytics. Erişim Tarihi: 04.09.2019, http://book.itep.ru/depository/big_data/AST-0147176_Three_Big_Benefits_of_Big_Data_Analytics.pdf

Diebold, F. X. (2012, November). A Personal Perspective on the Origin(s) and Development of Big Data: The Phenomenon, the Term, and the Discipline. University of Pennsylvania. Erişim Tarihi: 10.09.2018, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.297.4593&rep=rep1&type=pdf

Diebold, F. X. (2000, November). “Big Data” Dynamic Factor Models for Macroeconometric Measurement and Forecasting. Cambridge: Cambridge University Press. 115-122. Erişim Tarihi: 29.04.2018, https://www.sas.upenn.edu/~fdiebold/papers/paper40/temp-wc.PDF

Du, D., Li, A. Ve Zhang, L. (2014). Survey on the Applications of Big Data in Chinese Real Estate Enterprise. Procedia Computer Science, 30, 24-33.

Erkurt, E. (2020). Büyük Veri Görselleştirme ve Türkiye’de Konut Sektörüne İlişkin İnfografikler (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Erturan, İ. E. ve Ergin, E. (2018, Kasım) Büyük Verinin Muhasebe Ve Denetim Alanlarına Uyumu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl: 6, (81), 208-222.

Feinleib, D. (2013). Bid Data Demystified: How Big Data is Changing The Way We Live, Love and Learn. ABD: Big Data Group.

Fox, P. ve Hendler, J. (2011). Changing the Equation on Scientific Data Visualization. Science. Vol.331, Issue.6018, 705-709.

Gürsakal, N. (2014). Büyük Veri (Genişletilmiş 2. Baskı). Bursa: Dora Yayınevi.

Hurwitz, J., Nugent A., Halper F. ve Kaufman M. (2013) Big Data for Dummies- A Wiley Brand. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Khan, M. ve Khan S. S. (2011, November). Data and Information Visualization Methods and Interactive Mechanisms: A Survey. International Journal of Computer Applications. (0975-8887) Vol.34(1), 1-14.

Loberto, M., Luciani, A. Ve Pangallo, M. (2018, April). The potential of Big Housing Data: an Application To The Italian Real-Estate Market. Banca D'Italia. No.1171.

Mohanty, S., Jagadeesh M. ve Srivatsa, H. (2013). Big Data Imperatives : Enterprise Big Data Warehouse, BI Implementations and Analytics. New York: Springer-Apress Media.

Reda, K. ve Diğerleri. (2013, July/August). Visualizing Large, Heterogeneous Data in Hybrid-Reallty Environments. IEEE Computer Graphics and Applications. 38-48. Erişim Tarihi: 10.01.2019, https://www.evl.uic.edu/documents/ieee-cga-reda-07-2013.pdf

Sun, D., Du, Y., Xu, W., Zuo, M., Zhang, C. Ve Zhou, J. (2014, December). Combining Online News Articles and Web Search to Predict the Fluctuation of Real Estate Market in Big Data Context. Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems. Vol.6(4), 19-37.

Taneja, S. ve Taneja, M. (2014). Big Data And Twitter, International Journal Of Research In Computer Applications And Robotics. Vol.2, Issue.5, 144-150.

Tole, A. A. (2013). Big Data Challenges. Database Systems Journal. Vol. IV, No. 3/2013,.31-40.

Watson, H. J. (2014). Tutorial: Big Data Analytics: Concepts, Technologies, and Applications. Communications of the Association for Information Systems. V:34, Article:65, 1244-1268.

İnternet KaynaklarıGB, TB, PB... Ne Kadar Veri Taşıyabiliyor?. (2012). Erişim Tarihi: 13.10.2018, https://www.chip.com.tr/haber/gb-tb-pb-ne-kadar-veri-tasiyabiliyor_35472.html King, A. 7 Benefits to Using Big Data for Small Businesses. Erişim Tarihi: 04.09.2019, http://www.industriuscfo.com/7-benefits-using-big-data/

Lohr, S. (2012). How Big Data Became So Big. Erişim Tarihi: 13.09.2019, http://www.nytimes.com/2012/08/12/business/how-big-data-became-so-big-unboxed.html?_r=0

Lohr, S. (2013). The Origins of ‘Big Data': An Etymological Detective Story. Erişim Tarihi: 13.09.2019, https://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/01/the-origins-of-big-data-an-etymological-detective-story/?_r=0