SOSYAL MEDYA, İLETİŞİM HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İletişim, gerekli ve önemli bir insan ihtiyacı olmasının yanı sıra temel bir insan hakkını temsil etmektedir. İletişim hakkı kavramı ise iletişimi bir hak olarak tanımlamakta, ifade özgürlüğü ve çoğulcu demokrasiye gönderme yapmaktadır. İletişim hakkının tanınması insan hakları standartlarının iyileştirilmesi için zorunludur. İletişim hakkı farklı görüşlerin ve anlamların paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, insan hakları kavramı içinde iletişim hakkının önemi ele alınacak ve iletişim hakkı kavramı demokratik bir toplumda ifade özgürlüğü, çoğulcu medya ve internet özgürlüğü açısından tartışılacaktır.

AN EVALUATION ON THE SOCIAL MEDIA, THE RIGHT TO COMMUNICATION AND THE FREEDOM OF EXPRESSION

Communication represents an essential and very important human need as well as a basic human right. The concept of right to communication defines communication as a right and refers to the freedom of expression and the pluralist democracy. The recognition of the right to communicate is essential to improving of human rights standards. The general right of communication provides to share opinions, thoughts and meanings. In this study, it will be dealt with the importance of the right to communicate in human rights concept. The concept of the right to communicate will be discussed in terms of the freedom of expression, pluralist media and the freedom of Internet in a democratic society.

41988 15870

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORGANİK GIDA MÜŞTERİLERİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARININ YAŞAM TARZI DEĞİŞKENİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Pelin ÖZGEN, Hülya YEŞİLOĞLU

DÜNYADA MİKRO SİGORTA UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Cihan TANRIÖVEN, İşıl GÜRBÜZER

İŞLETMELERİN STRATEJİK YÖNELİMİNİN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ SÜRECİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİMİT SARAYI A.Ş. VE RELLA GIDA A.Ş. ÖRNEĞİ

Enver AYDOĞAN, Şeyda ŞENSÖZLÜ

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA TÜZEL KİŞİ ORGANI OLARAK ORTAK İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Sami NARTER

SOSYAL MEDYA, İLETİŞİM HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

A. Fulya ŞEN, Y. Furkan ŞEN

İÇ GİRİŞİMCİLİK: ADANA’DAKİ TEKSTİL İŞLETME YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Alev SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU

DEVLET DESTEKLİ İHRACATI GELİŞTİRME PROGRAMLARININ KOBİ’LERE ETKİSİ: ULUSLARARASI REKABETİ GELİŞTİRME PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gözde EROĞLU, Kadri Gökhan YILMAZ

İTHAL HAM PETROL FİYATLARI İLE DÖVİZ KURUNUN CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ARAŞTIRMA

Fuat LEBE, Yusuf Ekrem AKBAŞ

MARKA DEĞERİNİN HESAPLANMASI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: FİNANS VE PAZARLAMA BOYUTU

Burcu ZENGİN, Aybegüm GÜNGÖRDÜ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMASI

Mirza KALKAN, Alptekin SÖKMEN, Yunus BIYIK