Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticarî hükümler ve yeni anayasada yer alması gereken ticarî hükümlere ilişkin bazı öneriler

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
641
DOI :
Özet Türkçe :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1(1). maddesinde, Ticaret Kanunu’ndaki hükümlerle bir ticarî işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümlerin, ticarî hükümler olduğu ifade edilmiştir. TTK’deki düzenlemeler açısından herhangi bir tereddüt yaşanmaz iken, diğer kanunî düzenlemelerde ve bu arada Anayasada yer alan maddelerden hangilerinin ticarî hüküm olduğunun tespiti önem taşımaktadır.Anayasada yer alan birçok düzenleme TTK m.1(1) açısından ticarî hükümdür. Anayasal düzenleme olması bakımından ticarî hayatı doğrudan doğruya ilgilendirdiği göz önüne alındığında, anayasal ticarî hükümlerin, çağdaş ticarî yaşamın gereklerine yaraşır şekilde düzenlenmesi gerekir. Fakat bu yapılırken, sadece ticarî işletmeler ekseninde değil, kamu yarar ve düzenini sağlayıcı, ticarî yaşama katı-lan tüm tarafların menfaatlerini gözetici nitelikte düzenlemeler hedeflenmelidir. Ayrıca Anayasada yer alması gereken ticarî hükümler, yalnızca günün koşullarını esas almamalı, yürürlükte olduğu sürece gereksinimlere yanıt verebilmelidir. Başka bir ifadeyle, Anayasadaki ticarî hükümler, toplumsal ve ticarî gelişmelerin önünü tıkamamalı, yürürlükte olduğu sürece değişen koşullara uyum sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Aksi takdirde dinamik bir alan olan ekonomik ve ticarî sistemin geliş-tirilmesi sağlanamaz.

Özet İngilizce :

In clause 1(1) of the Turkish Commercial Code No 6102, the special clauses written in the other laws relevant with the activities and operations concerning a commercial enterprise in accordance with the provisions within the Commercial Code are commercial clauses. There is no doubt in terms of the amendments made in the Turkish Commercial Code, on the other hand it is important to determine the commercial clauses among the clauses within the Constitutional Law and other legal regulations.Many regulations made within the constitutional law carry commercial clause characteristics in terms of Turkish Commercial Code Clause No 1(1). Since it is a constitutional regulation and when we take its direct effect on the commercial life into consideration, constitutional commercial clauses shall be regulated in accordance with the requirements of the contemporary commercial life. However while it has been done, not only on the axis of the commercial enterprises, the regulations shall be made protecting the benefits of all parties participating to the commercial life and shall provide public welfare and public order. In addition to this the commercial clauses to be included within the constitutional law shall not only include the conditions of today but also shall meet the requirements during its execution. In other words, the commercial clauses within the constitutional law shall not prevent the public and commercial developments and shall be in accordance with the changing conditions during its execution. Otherwise dynamic areas as economical and commercial system development shall not be obtained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :