Sürücüsüz Araçlar ve Getirdiği / Getireceği Hukuki Sorunlar

Özerk, sürücüsüz ya da robotik araç olarak da ifade edilen otonom araçlar, araç mekaniğini bilişim teknolojileri ile bütünleştiren, gelişmiş kontrol sistemlerini kullanan, araç içi ve çevresel verileri analiz ederek bağımsız karar verebilme yetenekleri ile donatılmış olan akıllı makinalardır. Gelişmiş ülkelerde, çoğu köklü araç üreticisi olan, on iki firma tarafından başarılı bir şekilde test sürüş- leri yapılarak büyük ilerleme kaydedilen, ilki Google tarafından 2018 yılında piyasaya sürülmesi hedeflenen bu araçlar, dünya toplumu üzerinde büyük dönü- şümlerin de habercisidir. Bu dönüşüme ise henüz hiçbir ülke hazır değildir. Bu gelişmeler öncelikle otomotiv sektöründe devasa dönüşümlere sebep olacaktır. Otonom araçlarda elektroniğin katma değeri, mekaniğin de önüne geçmiştir. Bu gelişmeler, araç üretiminde, yazılım geliştirmede lider konumunda olan ülkeler lehinde tekelleşmeye ve akıllı şehirlerin kurulmasına zemin hazırlayacaktır. Otonom araçların kullanımıyla insanlar bir kısım sırlarını/kişisel verilerini bu araçların elektronik sistemler ile paylaşacak, araçlarda bu verileri otonom araç bileşenleri kapsamında yer alan akıllı trafik sistemleri, yazılım firmaları, araç üreticileri ve yerel yönetimlerle paylaşacaktır. Otonom araçlarda sürücü faktörü ortadan kalkacağından meydana gelen trafik kazalarında; araç mekanik ve elektronik sistem üreticisi, yazılım geliştiricisi, altyapı hizmetlerinin sağlayacak olan yerel yönetimler ve araç malikinin hukuki ve cezai sorumlulukları konusunda birçok karmaşa meydana gelecektir. Tutulan kişisel verilerin korunması, sertifikasyon ve internet erişimlerinde standartların belirlenmesi, araçların sigortacılık sistemlerinin yeniden yapılandırılma hususu, sorunların çözümünde evrensel yargılama yetkisine ihtiyaç duyulması hep birlikte değerlendirildiğinde tekelleşmeye, haksız rekabete, ticari güç dayatmalarına karşı küçülen dünyada, sorunların çözümü için, ülkelerin daha fazla işbirliği yapmaları kaçınılmaz bir sonuçtur.

DRIVERLESS VEHICLES AND BROUGHT/WILL BRING LEGAL ISSUES

Autonomous Vehicles, described as an autonomous, driverless or robotic vehicle, is smart vehicles which combined vehicle mechanic and communication technology, uses advanced control systems, supplied with independent decision maker abilities by analysing interior car and environmental data. These vehicles, which made progress by successful test drivers has been made, by twelve firms, many of them are auto manufacturers, in advanced countries, first of these is targeting to introduce to market in 2018 by Google Corp., are forerunner of great transformation on the world population. As for this transformation any country of the world is not ready right now. These advancements cause gigantic transformations primary in automotive sector. Added value of electronic in autonomous vehicle has got ahead of the mechanic. This advancement will provide basis to monopolization in favour to the countries for those who are leader in software development and beside this establish smart cities. By using autonomous vehicle, people will share some part of their secrets/ personal data with these vehicles electronic systems, the vehicles also will share these data smart traffic systems, software firms, vehicle manufacturers and local authorities under content of autonomies vehicle components. Due to driver factor will be removed, many chaos will occur on the matter of legal and criminal liability of vehicle owner, local authorities that will provide infrastructure services, manufactures of the vehicle mechanic and electronic system and software developer at the accidents that may occur. When the protecting keeping personal data, certification and determining the internet access standards, the facts of reconstructing insurance systems, requiring global jurisdiction power in solving the problems are evaluated all together, it is unavoidable result that the countries should cooperate each other for solving the problems in getting smaller world against the commercial power impositions, unfair competition and monopolization.