Almanyada İşçilerin İşletmelerin Sevk ve İdarelerine İştirakleri

Öz Modern sanayi işletmeleri, artık sadece mühendisleri ilgilendiren istihsal unsurları değil, aynı zamanda bir camia içinde bir arada yaşayan insan topluluklarına yeni vazifeler tahmil eden sosyal teşekküllerdir....
Anahtar Kelimeler: