Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Idarenin uygulamaları bakımından idare, etik ve ahlâk

Yazar kurumları :
Arş. Gör. Oğuzhan GÜZEL***1
Görüntülenme :
853
DOI :
Özet Türkçe :

“Ahlâk”; bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimlerini düzenleyen sosyal düzen kurallardır. Etik; kişinin davranışlarına temel olan ahlâk ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik; insanlara; “işlerin nasıl yapılması gerektiği”ni belirlemede yardımcı olan yol gösterici değerler, ilkeler ve standartlardır. İdare ve bürokrasiye ilişkin ahlâkî davranış ilkeleri; hem ülkemiz tarafından yapılan düzenlemelerle hem de uluslararası kuruluşlarca tespit edilmiş ilkelerle etik kodlar haline getirilmiştir. Ülkemizde de mevzuat ile belirtilen “idare”ye ilişkin etik davranış ilkelerinin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” ve “Etik Komisyonları” kurulmuştur. Çalışmada Kurul’un Resmî Gazete’de yayınlanan kararları ile idare mahkemeleri tarafından sınırlı da olsa verilen yargı kararları değerlendirilerek ahlâklı bir idarenin eylem ve işlemlerinde nasıl davranması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Morality”; is social rules which regulate the manners of behaviours which people
within society are obliged to obey. Ethics; is the complement of moral principles
which is the basis for person’s behaviours. In other words, ethics is the guiding values, principles and standards that help people to determine “how the works should be done”. The principles of ethical behaviour related to the administration and the bureaucracy have been transformed to ethical codes; both by the regulations made by our country and also by principles set by international institutions. And in our country, for ensuring the applicability of principles of ethical behaviour regarding
the “administration”, as stated by regulation, “Council of Ethics for Public Service”
and “Ethics Commissions” have been established. In this study, the decisions of the
Committee that are published in the Official Gazette and the judicial decisions given
by administrative courts even in limited numbers, have been evaluated and how a
moral administration should behave in its acts and actions has been emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :