İflâsın Ertelenmesinde İyileştirme Projesinde Öngörülen İyileştirme Tedbirlerinin Somutlaştırılması Gerekliliği Üzerine Bazı Değerlendirmeler

İflâsın ertelenmesi kurumu, bazı koşulların varlığında borca batık olan sermaye şirketlerinin iflâsını önlemeye yöneliktir. İİK m. 179, 179/a, 179/b ve TTK m. 376/3, 377 hükümlerinde iflâsın ertelenmesi kurumu düzenlenmiştir. İflâsın ertelenmesi için, şirketin mali durumunun iyileştirilme ümidinin olduğuna ilişkin ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesinin de mahkemeye sunulması gerekir. Projenin mahkeme veya bilirkişi tarafından değerlendirilebilmesi ise iyileştirme projesinde öngörülen iyileştirme tedbirlerinin somutlaştırabilmesini gerektirir. Somutlaştırma yapılamayan iyileştirme projelerine ilişkin tedbirlerden, mahkeme, şirketin gerçekten iyileştirilme ümidinin olup olmadığını veya gerçekten borca batıklıktan kurtulma ihtimalinin olup olmadığını değerlendirememektedir; dolayısıyla şirketin iflâsın ertelenmesi talebi mahkemece reddedilebilmektedir. Bu durum bazen şirketleri beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu çalışmamızda, iyileştirme projesinde öngörülen genel nitelikteki iyileştirme tedbirlerinin nasıl ve ne şekilde somutlaştırabileceği üzerine bazı değerlendirmelerde bulunacağız

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE NECESSITYOF CONCRETIATION OF RESTRUCTURING MEASURESWHICH ARE PRESCRIBED IN THE IMPROVEMENTPROJECT IN THE STAY OF INSOLVENCY PROCEEDINGS

The stay of insolvency proceedings prevents the insolvency of especially over-indebted capital companies in the existence of some conditions. A detailed and conclusive improvement project regarding the existence of prospect of financial restructuring must be submitted to the court for the stay of insolvency proceedings. The evaluation of the improvement project by the court or experts requires the concretisation of the measures of restructuring (improvement) which are prescribed in the improvement project. If the concretisation of measures of restructuring regarding the improvement project is not possible, the court will not be able to evaluate if there’s prospect of financial restructuring or possibility to emerge from overindebtedness. Thus, the request of the company for the stay of insolvency proceedings may be rejected by the court. In this situation, the companies are sometimes confronted with unexpected consequences. In our study, we are going to consider how and in what way the general measures of restructuring prescribed in the improvement project can be concretized.