Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Franchise sözleşmelerinde kararlaştırılan sözleşme sonrası rekabet yasağı bağlamında bir yargıtay kararının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
992
DOI :
Özet Türkçe :

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 19.1.2012 tarih ve 2011/13747 E., 2012/356 K. sayılı kararında, franchise sözleşmesinde yer alan rekabet yasağını geçersiz saymıştır. Kararda, rekabet yasağına ilişkin hükmün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan çalışma hürriyeti ilkesine aykırı olması ve tarafların aralarında imzalayacakları bir sözleşme hükmü ile bu özgürlüğü ihlâl anlamına gelecek herhangi bir düzenleme yapmalarının mümkün bulunmaması gerekçe gösterilmiştir. Anayasa’nın 48. maddesinde düzenlenen sözleşme ve çalışma özgürlüğü, bu özgürlüğün sınırlarını çizen TBK m. 26 ve 27/f.1 ve TTK m. 123 göz önüne alındığında, kararın, birçok yönden eleştiriye açık olduğu düşünülmektedir. İşte çalışmamız bu hükümler ekseninde, kararın eleştirisini konu edinmektedir.

Özet İngilizce :

The competition prohibition which is mentioned in the franchise agreement is considered as invalid by the decree of the Supreme Court of Appeal–11th law department dated 19/01/2012 with docket no: 2011/13747 and decree no. 2012/356. It is provided in said decree as the bases for justification that the judgment regarding competition prohibition violates the work freedom which is secured by the Constitution of the Republic of Turkey and that it is not possible for the parties to violate said work freedom through a contract which shall be signed between the parties. The freedoms of contracting and working which are arranged by the 48th article of the constitution, when the articles of the Turkish Code of Liabilities No. 26 and 27/f.1. and Article No. 123 of the Turkish Commercial Code are considered, it is taken into account that the resolution is open to speculation from several aspects. In this paper, the criticism of the resolution is considered within the frame of said provisions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :