Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasi ve taşra

Yazar kurumları :
Ufuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, radikal demokrasi kuramı açısından sorunsallaştırılan bir konu olarak “taşra”yı ele almaktadır. Kapitalist devlet iktidarının ve klasik liberal teorinin ürettiği ve özellikle küreselleşmeyle birlikte şiddetlenen meşruiyet krizi, radikal demokrasi tartışmalarının temel meselesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, meşruiyet tasarı-mından dışlanmış olma durumu politize edilerek yeni bir direniş alanının inşası önemsenmektedir. Makalede “taşra”nın, hem bir dışlanma hem de bir direniş alanı olarak içerdiği potansiyellere dikkat çekilmektedir.

Özet İngilizce :

This article deals with “province” as a subject problematized in terms of radical democratic theory. The legitimacy crisis produced by capitalist state and classical liberal theory and deepened with globalization constitutes the basis issue of radical democratic arguments. In this context, constructing a new space of resistance gains importance through politicizing the case of being excluded from the design of legitimacy. The article points to the potentialities of “province” both as a space of exclusion and a space of resistance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :