Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği müktesabatında yabancıların aile ve özel hayat hakkı çerçevesinde korunması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hukuk Müşaviri1
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi yabancıların özel ve aile hayatı hakkını ayrıca düzenlememektedir. Yabancılar yönünden bu hak Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesi (AİHM) içtihatlarına dayalı olarak çıkartılan AB mevzuatından kaynaklanmaktadır. Ulus üstü bir örgütlenme olan Avrupa Birliği Avrupa Birliği Maastricht Antlaşması ile Birliğe üye devletlerin vatandaşları için, ülkelerinin vatandaşlığını tamamlayıcı olarak “Birlik yurttaşlığı“ kavramını benimsemiştir. Dolayısıyla Birlik vatandaşı olmayanlar AB hukuku açısından yabancıdırlar.
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Birlik vatandaşı yabancı eşlerin aile ve özel hayat haklarını tanımak için Avrupa yurttaşlığına dayanmıştır.

Özet İngilizce :

European Charter of Fundamental Rights like the ECHR does not regulate separately
the private and family life rights of aliens. Regarding aliens. This rights derives from
the EU acquis which is based on the case law of the European Court of Justice and
European Court of Human Rights. As a supranational organization the EU has
adopted the concept of “Union citizenship” as a complementary affiliation for the
citizens of the member states under the Maastricht Treaty. Therefore, those who are
not Union citizens shall be deemed as alien in terms of EU legislation. European
Court of Justice has based on the European citizenship so as to recognize the private
and family rights of the alien spousess holding Union citizenships.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :