Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel halk tarafından algılanan toplam turizm etkisi ile turizm desteği arasındaki ilişkiye yönelik yapısal bir model önerisi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
838
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, dört turizm etki faktörünün toplam turizm etkisi ve yerel halkın turizme desteği değişkenleri üzerindeki yapısal etkilerini, turizmin gelişimi bağlamında incelemektedir. Bu amaçla bir model geliştirilmiş ve yapısal eşitlik modeli metodu ile test edilmiştir. Model testi için 6 hipotez oluşturulmuş ve araştırma anketi Bodrum’da ikamet eden 193 kişiye uygulanmıştır. Yapısal eşitlik modeli testi için AMOS 4 ve SPSS 13 paket programları kullanılmıştır. Test sonucunda model orta derecede uyum sağlamış ve ileri sürülen bütün hipotezler kabul edilmiştir. Sonuç olarak turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel boyutlarının turizmin toplam etkisini farklı derecelerde belirlediği ve turizmin toplam etkisinin de yerel halkın turizme destek vermesini şekillendirdiği sonucu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study attempts to examine the structural effects of four tourism-impact factors on total impact and on local residents' support for tourism development. For this purpose, a model was developed and was tested with structural equation model. Test the model, 6 hypothesis constitude and a questionnary was conducted from 193 local residents in Bodrum. Structural equation model was applied using AMOS 4 and SPSS 13. After the test, suggested model accomodate intermediate and all hypothesis was accepted. As a result it was found that economic, social, cultural and environmental impacts effect tourism total impact different grade and total tourism impact influence tourism support.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :