Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni karapara aklama yöntemleri olarak akıllı kartlar ve internet

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
740
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı açısından bir tehdit unsuru olan karapara aklama faaliyetleri giderek artış göstermektedir. Özellikle globalleşme, iletişim ve yeni ödeme teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, geleneksel yöntemlerle karapara aklama yerini Internet veya akıllı kartlar ile aklama yöntemlerine bırakmaya başlamıştır.
Elektronik ticaret, elektronik bankacılık, Internet ve elektronik para gibi oluşumların varlığı ve giderek yaygınlaşması, uluslararası platformda karapara aklama ile mücadelede kullanılan geleneksel sistemler açısından, bu yeni enstrümanların aklayıcılar için yeni fırsatlar sunabilmesi nedeniyle, bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu nedenle bu makalede gelenekselleşmiş ve bilinen aklama yöntemlerin dışında yeni aklama yöntemlerinin nasıl kullanılmaya başlandığı ve bu konuda nelerin yapılabileceği irdelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

As a threat for countries’ economical, political and social life money laundering activities are gradually increasing. Especially with globalization and the development in information and new payment technologies, money laundering methods changed from traditional to methods using Internet and smart cards.
The introduction and increasing application of electronic commercial transactions, electronic banking, Internet and e-money poses a threat to traditional due diligence systems in the international campaign against money laundering, because of the opportunities for money laundering, that these new instruments can provide. Therefore in this paper besides traditional and known money laundering methods, how new laundering methods can be used and what can be done in this matter are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :