Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Viewpoints of pre-service computer teachers on the advantageous of school practicum courses

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü BÖTE Doktora Öğrencisi1, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE2
Görüntülenme :
557
DOI :
Özet Türkçe :

In teacher education, practicum courses can be claimed to be important in teacher training. In this context, determination of pre-service computer teachers’ viewpoints about practicum education (course) will be helpful on the improvement of the process. The aim of this study is to determine viewpoints of pre-service computer teachers on the advantageous of school practicum courses. Participants of the study were 11 pre-service computer teachers at the Department of Computer and Instructional Technologies of Anadolu University. This research was carried out according to qualitative research processes and semi structured interview technique was used. Data was analyzed by inductive analysis. According to results, it can be stated that pre-service computer teachers’ stated positive views about school practicum courses in general, they stated that these courses prepared themselves to the profession and made them experience the profession, and these courses made them benefit from field knowledge of computer on materiel preparation and course giving, at the same time they thought that these courses made them realize personal rights and responsibilities of teaching profession and it affected their viewpoints about profession positively. However pre-service computer teachers have some suggestions about the process such as; extending the practicum course period and using micro-teaching techniques.

Özet İngilizce :

Öğretmen eğitimi kapsamında uygulama dersleri nitelikli öğretmen yetiştirmede oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının uygulama eğitimine bakış açılarının belirlenmesi sürecin iyileştirilmesi adına yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama derslerinin yararlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcıları Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 11 Bilgisayar Öğretmeni adayıdır. Nitel araştırma süreçlerine uygun olarak desenlenen araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve veriler tümevarım analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda Bilgisayar Öğretmeni adaylarının okul uygulama dersleri hakkındaki görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu, bu derslerin kendilerini öğretmenlik mesleğine hazırladığını ve öğretmenlik tecrübesi kazandırdığını; materyal hazırlama ve ders anlatımında bilgisayar alan bilgilerinden yararlanmalarını sağladığı, öğretmenlik mesleğinin hak ve sorumluluklarına ilişkin farkındalık kazandırdığı, bilgisayar öğretmenliği mesleğine bakış açılarını olumlu yönde etkilediği, dersin işlenişinden memnun oldukları ancak sürece ilişkin, uygulama süresinin uzatılması, derslerde mikro öğretim tekniklerinin kullanılması gibi önerilerinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :