Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretim alternatifi seçiminde analitik hiyerarşi süreci: tekstil işletmesi örneği

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, subjektif değerlendirmelerin de süreç içinde dikkate alındığı karar verme yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak, bir tekstil işletmesinin ham kumaş, boyalı kumaş ve perdelik kumaş alternatifleri arasından hangisini üretmesi gerektiğine karar verilmeye çalışılmıştır. Çalışmada karara etki eden kriter ve alt kriterler işletme sahibi ve yöneticileriyle birlikte ortak olarak; karlılık, satılabilirlik, verimlilik ve hammadde temini olarak belirlenmiş ve bu kriterlere ait subjektif yargılar yine bu kişiler tarafından ikili karşılaştırmalar matrisleri yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları işletme için en uygun üretim alternatifinin perdelik kumaş üretimi olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to determine the best production alternative of a textile company by using Analytic Hierarchy Process. Analytic Hierarchy Process uses subjective criteria to select best alternative. More specifically, three production alternatives -raw fabric, fabric, curtain- are evaluated with four criteria, profitability, productivity, marketability, availability of raw material. These criterias are evaluated by managers and owner of the company by using pairwise comparison matrices. The results clearly show that the curtain alternative is the best choice for our textile company.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :