Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin işgören adayı ve tüketici olarak aile işletmelerine yönelik tutum ve niyetleriyle ilgili bir araştırma

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
628
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada amaçlanan üniversite öğrencilerinin aile işletmeleri hakkındaki eğitim sonrası kariyer planlarına yönelik ve tüketici olarak tutum ve niyetlerinin ölçülmesi, öğrencilerin demografik özelliklerinin aile işletmelerine ilişkin tutum ve niyetleriyle ilişkisinin araştırılması ve bu doğrultuda aile işletmeleri için öneriler geliştirilmesidir. Çalışmada kota örneklem yöntemi tercih edilmiştir. 400 anket dağıtılmıştır. 296 kullanılabilir ankete ulaşılmıştır. Geri dönüş oranı %74’tür. Öğrencilerin aile işletmelerine ilişkin genel tutumları ve tüketici olarak tutumları ile demografik değişenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aile işletmeleri hakkında genel ve tüketici olarak olumlu tutum arttıkça öğrencilerin aile işletmelerinde çalışma niyeti artmaktadır. Pazarlama alanında çalışmayı düşünen öğrencilerin aile işletmelerinden satın alma niyetleri üretim alanında çalışmayı düşünen öğrencilerin satın alma niyetlerine göre daha düşüktür. Üretim alanında çalışmayı düşünen öğrencilerin aile işletmelerinden satın alma niyetleri turizm alanında çalışmayı düşünen öğrencilerin satın alma niyetlerine göre daha düşüktür. Öğrencilerin mezun olduklarında çalışmayı düşündükleri alana göre aile işletmelerine ilişkin genel tutumlarında, tüketici olarak tutumlarında ve aile işletmelerinde çalışmayı düşünme niyetlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The objective of this study was to measure the intentions of the university students regarding to family owned firms as regards to their future careers, determine their attitudes towards these firms as consumers, examine the relation of their demographic features with the attitudes and intentions about the family owned firms and finally prepare a series of proposal concerning the family owned firms.

Considering the number of students at each university, quota sampling was applied. This process produced 400 surveys, there were a total of 296 usable responses for analysis purposes. The return rate was 74 %.There was no statistical significant relation between the general and consumer based attitudes of the students towards family owned firms and their demographical features. The positive general and consumer based attitude of the students’ causes an increase in their intention to work in such firms. The intention of the students planning to work in the marketing sector to purchase from family managed firms is generally lower than that of the students planning to work in the production sector. However the intention of the students planning to work in the production sector is lower than that of the students planning to work in the tourism sector. There found no statistically significant correlation between the general and consumer based attitudes of the students towards the family owned firms and their future intentions to work in such firms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :