Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The opinions of student teachers of teacher training program in mental retardation about the practicum schools and practicum teachers

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü1
Görüntülenme :
719
DOI :
Özet Türkçe :

The student teachers in special education are required to be well-trained in the theoretical aspects such as assessment, program development and effective teaching techniques as well as in practicum. For this reason, teaching practicum course is one of the most important courses which the student teachers take after completing the theoretical courses in the last year of the faculty. In this study, the senior students of Anadolu University Department of Special Education, Teacher Training Program in Mental Retardation were interviewed in order to examine their opinions about the practicum schools and practicum teachers. The interviews were realized in a semi-structured fashion and the data were analyzed descriptively. 26 volunteer participants were participated in the study and the interviews lasted 30-80 minutes. The results of the study revealed in two major topics: The opinions of student teachers on (a) practicum teachers, and (b) practicum schools. Under the first topic, feedback from the practicum teachers and the attitude of the practicum teachers were the sub topics. Under the second topic, the experiences in the practicum schools and the opinions about the school administration were the sub topics. The results of the study were coherent with the literature.

Özet İngilizce :

Özel eğitim alanında çalışacak öğretmen adaylarının; değerlendirme, program hazırlama ve etkili öğretim yöntemleri gibi kuramsal konularda yetişmenin yanı sıra, uygulama alanında da yeterli becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen yetiştiren fakültelerde öğretmen adaylarının ilk üç yıldaki kuramsal derslerin ardından son sınıfta aldığı en önemli derslerden birisidir. Bu araştırmada, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Öğretmenliği Programı son sınıf öğrencilerinin uygulama okulları ve uygulama sınıf öğretmenleri hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak 26 öğretmen adayı katılmıştır. Görüşmeler 30-80 dk arasında sürmüştür. Araştırmanın bulguları, öğretmen adaylarının uygulama sınıf öğretmenleriyle ve uygulama yaptıkları kurumlarla ilgili görüşleri başlıkları altında toplanmıştır. Sınıf öğretmenleriyle ilgili başlığın altında; sınıf öğretmenlerinden alınan dönütler ve sınıf öğretmenlerinin yaklaşımlarıyla ilgili alt başlıklar yer alırken, kurumlarla ilgili başlıkta ise, uygulama yapılan okullardaki yaşantılar ve okul yönetimleriyle ilgili görüşler gibi alt başlıklar yer almıştır. Araştırmanın bulguları alanyazınla da tutarlılık göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :