Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The modal adverbs mutlaka and kesinlikle in the context of directives and deontic modality inturkish1 (yönlendirme sözeylemi ve yükümlülük kipligi baglamında mutlaka ve kesinlikle kiplik belirteçleri)

Yazar kurumları :
Middle East Technical University Faculty of Education1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

The study of deontic modality has largely concentrated on the semantics of linguistic forms with little systematic discussion of its connection to pragmatics. This paper aims to sketch a deictic model for describing linguistic form in deontic modality for the purpose of linking linguistic forms to pragmatic usage within a politenesstheoretic perspective. The model is based on the idea that deontic modality may distinguish between deictic centres consisting of the speaker and the ‘other.’ The model is illustrated in the context of two modal adverbs in Turkish directives, namely ‘mutlaka’ and ‘kesinlikle’. This study examines the adverbs particularly in the expression of prohibition and denial of permission and claims that the differential use of the adverbs may be explained with reference to politeness strategies such that an obligation in Turkish can involve a positive politeness strategy, while a strong prohibition calls for a negative politeness strategy. As such, a positive directive in Turkish can claim common ground by relying on circumstantial support to intensify its meaning (e.g., ‘Bunu mutlaka yap’), but a prohibition (e.g., Bunu yapma) is a stronger face-threatening act. Prohibition requires an intensification marker that reflects the attitude/judgment of the speaker or others, hence, the grammaticality of ‘kesinlikle’.

Özet İngilizce :

Yükümlülük kipligi genellikle anlambilimsel özellikleri baglamında incelenmis ve edimbilimsel kullanımla ilgili baglantısı sistematik bir biçimde kurulmamıstır. Bu yazıda dilsel görünümler ile edimbilimsel kullanımı incelik kuramı çerçevesinde iliskilendirmek amacıyla yükümlülük kipligi için bir gösterimsel model sunulmakta ve yükümlülük kipliginin konusucudan ve ‘diger’den (Ing. other) olmak üzere iki ayrı gösterimsel merkezi olabilecegi ileri sürülmektedir. Model yönlendirme sözeyleminde ‘mutlaka’ ile ‘kesinlikle’ kiplik belirteçleri incelenerek açıklanmaktadır. Çalısmada iki belirtecin kullanımı özellikle yasaklama ve izin vermeme sözeylemlerinde incelenmis ve Türkçede yükümlülügün ifadesinin pozitif incelik stratejileri, kesin yasaklamanın ise negatif incelik stratejileri içerebilecegi öne sürülmüstür. Türkçede yükümlülügün güçlendirilmesi (örnegin, ‘Bunu mutlaka yap’) ortak yargı, bilgi, vb. kaynaklara dayandırılabilirken, yasaklama (örnegin, ‘Bunu yapma’) daha yüz kızartıcı bir sözeylem (Ing. face-threatening act) olarak görünmektedir. Bu nedenle yasaklama konusucunun tutum ya da yargılarını ifade eden ‘kesinlikle’ belirteci ile güçlendirilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :