Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The analysis of financial fragility’s effects on textile industry with the assistance of financial ratios: 1992-2003 analysis

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

Turkey has faced various crisis and shocks since the beginning of 90’s of which effected textile industry in many ways. Because the crises have different structures, their effect on economies as a whole and businesses as one of the important components differ. Within this study, 1994 crisis, 1997 Asian crisis, 1998 Russian crisis and 2001 crisis are explored by the means of effects on textile industry. For this aim, the financial statements of textile companies listed on Istanbul Stock Exchange between 1992 and 2003 are analyzed and financial ratios of these companies are calculated. Factor analysis is carried on over these ratios and then in order to estimate the effect of crisis discriminant analysis is carried on.

Özet İngilizce :

Ülkemizde 1990’lı yılların başından itibaren yaşanan kriz ve şoklar tekstil sektörü üzerinde çeşitli etkilere yol açmıştır. Krizlerin yapılarının farklı olmasından dolayı gerek bir bütün olarak ekonomiler gerekse bunun önemli bir bileşeni olan işletmeler krizlerden farklı şekillerde etkilenmektedirler. Bu çalışma kapsamında 1994 krizi, 1997 Asya krizi, 1998 Rusya krizi ve 2001 krizinin tekstil sektörü üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla İMKB’ye kote olan tekstil işletmeleri ele alınarak, bu işletmelerin 1992-2003 yılları arasındaki mali tablolarından hesaplanan finansal oranlar kullanılmıştır. Hesaplanan oranlar üzerinde öncelikle faktör analizi uygulanmış; elde edilen faktörler de krizin etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla diskriminant analizine tabi tutulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :