Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Students vıews on usıng portfolıo assessment in efl wrıtıng courses

Yazar kurumları :
Anadolu Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to explore views of prep-school students towards portfolio assessment in their writing courses. It has also intended to find out exam preference of the participants. The participants of the study are 140 Turkish EFL students enrolled in the intermediate and upper intermediate prep classes at the School of Foreign Languages of Anadolu University. A portfolio attitude survey, semi-structured interviews with the participants and their instructors, and two open ended questions form the basis of the study. The results indicated that the subjects of this study generally prefer to be evaluated by the traditional paper and pencil tests; however, most of the subjects believe that portfolio assessment also contributes to their English learning processes. It was also found out that a number of the subjects have negative attitudes towards portfolio assessment in their writing courses.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı İngilizce hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerin yazma derslerinde çalışma dosyası (portfolyo) değerlendirmesi ile ilgili görüşlerini araştırmaktır. Bu çalışma aynı zamanda çalışmaya katılan öğrencilerin sınav tercihlerini de belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın evreni, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık sınıflarının orta (intermediate) ve orta üzeri (upper-intermediate) düzeylerde okuyan 140 öğrenciden oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, bir Çalışma Dosyası tutum sormacası, katılımcı ve onların öğretmenleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve katılımcıların iki açık uçlu soruya verdikleri cevaplardan elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, bu çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunun çalışma dosyası ile yapılan değerlendirmenin onların İngilizce öğrenme süreçlerine katkı sağladığına inandıklarını ancak genellikle alışılagelmiş kağıt-kalem türü sınav tiplerini tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Bir başka deyişle, katılımcıların büyük çoğunluğu genel eğilim olarak yazma derslerinde çalışma dosyası ile değerlendirmeye karşı olumsuz tutum sergiledikleri görülmüştür.
 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :