Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stresle başaçıkma biçimi, iyimserlik, bilişsel çarpıtma düzeyleri ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlar arasındaki ilişkiler: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Stresle başaçıkma, iyimserlik, bilişsel çarpıtma ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumların ilişkilerinin incelendiği bu araştırma, üniversite öğrencilerinden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular (a) bilişsel çarpıtma düzeyi yüksek ve düşük olan grupların kullandıkları başaçıkma biçimi ve iyimserlik açısından farklılaştıklarını, (b) kız öğrencilerin, sosyal destek arama ve soruna yönelme türünden başaçıkma yollarını daha çok kullanma ve psikolojik yardım almaya ilişkin daha olumlu tutumlara ve kişilerarası ilişkilerle ilgili daha yoğun bilişsel çarpıtmalara sahip olma açısından erkeklerden farklılaştığını yansıtmaktadır. Değişkenlerden iyimserlik, bilişsel çarpıtma, psikolojik yardım almaya ilişkin tutumun ve cinsiyetin stresle başaçıkmayı yordadığı; psikolojik yardım almaya ilişkin tutumu yordayan değişkenlerin ise cinsiyet, stresle başaçıkma ve bilişsel çarpıtma olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmanın bulguları ışığında ileriye yönelik araştırma ve uygulamalar tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The present study examined the relations between variables such as coping with stress, optimism, cognitive distortions, and attitudes toward seeking psychological help and data was collected from undergraduate students. Results showed that (a) there was a significant difference between group with a high level of cognitive distortions and group with a low level of cognitive distortions in terms of coping and optimism variables, (b) female students used seeking support and engaging to problem of stress more than male students, and female students showed positive attitudes toward seeking psychological help than male students, and female students were different than male students in terms of having intensive cognitive distortions. It is seen as optimism, cognitive distortions, attitudes toward seeking psychological help, and sex variables have predicted to coping with stress and also attitudes toward seeking psychological help has been predicted by sex, coping with stress and cognitive distortions varables. Implications of these results for future research and practice are discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :