Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilim olarak örgüt ve yönetim araştırma alanları: bilimsel meşruiyet sorunları nasıl aşılır?

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt ve yönetim araştırma alanlarının tartışmalı bir biçimde pozitivizm ile postmodernist tartışmalar arasına sıkışıp kaldığı görülmektedir. Sosyal bir bilim olarak gelişmesi, gerekliliğini, üretkenliğini ve bilimsel meşruiyetini kanıtlamasına bağlıdır. Postmodernist yaklaşımların bilimsel meşruiyet açısından alanın sorgulanmasına neden olduğu görülmektedir. Postmodernist duruş özellikle ontolojik ve epistemolojik açılardan alanın bilimsel meşruiyetinin sorgulanmasına ve pozitivizm karşısında mevzi yitirmesine neden olmaktadır. Bilimsel gerçekçilik, ortaya çıkan ontolojik ve epistemolojik sorunların aşılmasında ve alanın araştırma programının özelliklerine ilişkin bir başvuru çerçevesi oluşturulmasında katkı verebilir. Bilimsel gerçekçilik, bilim dışı alanlara savrulmadan pozitivizmin sorunlarını giderme olanaklarını sunmaktadır. Alanın ontolojik ve epistemolojik sorunlarının sağlam bir zeminde tartışılmasına ve çözülmesine de olanak sağlamaktadır. Bilinç - beyin ikiliği tartışmalarında ortaya çıkan ussal nitelik sorunlarını fizikselci yaklaşımlarla aşarak, alanın ontolojik sorunlarına çözüm bulmak mümkündür. Alanın kuramsal zenginliği açısından önem taşıyan yapı kurmacılığı, yine bilimsel gerçekçilik çerçevesi içinde ontolojik ve epistemolojik sorunlarından arındırabiliriz. Sosyal bilim ve örgüt - yönetim araştırma alanlarında temel bir ikilik odağı oluşturan belirlenim tartışmasının solipsizme savrulmadan, bilimsel meşruiyet içinde çözülmesi öngörülebilir. Bilimsel gerçekçilik, tutarlı bir bilim felsefesi çerçevesi sunarak, bilim savaşlarındaki savunulamaz postmodernist savların aşılmasına, örgüt – yönetim araştırma alanlarının ontolojik ve epistemolojik sorunlarının çözülmesine katkı verecektir.

Özet İngilizce :

A social scientific field's growth and progress is incumbent upon its necessity, productivity, and scientific legitimacy. However, the ever-increasing influence of postmodernist perspectives has been instrumental in raising doubts as to the legitimacy of organizational and management (OM) research as a field. The damage that can be attributed to the postmodernist turn is especially evident from ontological and epistemological perspectives. The adoption of scientific realism can be beneficial in overcoming problems of ontology and epistemology. By presenting a consistent philosophy of science paradigm, scientific realism can help in overcoming the indefensible postmodernist arguments that have been prominent in the 'science wars', as well as solving the ontological and epistemological problems in OM research. Such a perspective can also form the basis of a new guideline for the development of new research programs in OM.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :