Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sabahattin ali'nin romanlarında aydınlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
773
DOI :
Özet Türkçe :

1930'lu ve 1940'lı yıllarda öykü ve romanları yayınlanan Sabahattin Ali, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarındandır. Sabahattin Ali'nin ilk romanı Kuyucaklı Yusuf'ta olaylar Yusuf adında öksüz bir gencin çevresinde gelişir. Öteki roman kişileri kasabanın bürokratları ve eşraf çocuklarıdır. Romanın tek aydını ise Kaymakam Salahattin Bey'dir. Salahattin Bey iyi yönleri kadar yanlışları da olan bir yarı aydın.Yazarın ikinci romanı İçimizdeki Şeytan, Ömer ve Macide adındaki gençlerin çevresinde gelişen olaylara ve onların çevresindeki kişilere dayanır. Bu kişilerden Bedri gerçek bir aydın; Profesör Hikmet Bey, Nihat, Emin Kamil, İsmet Şerif ve Hüseyin Bey ise birer yarı aydındır. Sabahattin Ali'nin üçüncü ve son romanı Kürk Mantolu Madonna anlatıcısı, yeri ve zamanı birbirinden farklı iki bölümden oluşmaktadır. Romanın baş kişisi Raif Efendi'nin aydına yakın bir izlenim yaratsa da aydın olmadığı görülmektedir.Sabahattin Ali'nin romanlarında eli kalem tutan bir gerçek aydın ve altı yarı aydın bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

Sabahattin Ali whose stories and novels were poblished in 1930 and 1940s is one of leading authors of contemporary Turkish literature. In Sabahattin Ali's first novel , Kuyucaklı Yusuf, the events develop in the milieu of an orphan whose name is Yusuf. Other characters in the novel are the official potentates and the businessmen's sons. The only intellectual of the novel is Lieutenant Governer Salahattin Bey. Though, Salahattin Bey has good facets, he is a semi-intellectual who has some misbehaviors as well. Author's second novel, Icimizdeki Seytan, is based on people who are surrounding them and instances that happen around characters who are called Omer and Macide. Among these figures, Bedri is a real intellectual, however, Professor Hikmet Bey, Nihat, Emin Kamil, Ismet Serif and Huseyin Bey each are semi-intellectuals. Sabahattin Ali's Third and the last novel, Kurk Mantolu Madonna, comprises two chapter, narrator, place and time of which are different from each other. Even though Raif Efendi, who is the main figure of the novel, displays a near intellectual appearance, it is understood that he is not an intellectual An intellectual figure who is described in terms of every aspects is not found in the novel whatsoever.In Sabahattin Ali's novels, there is a real intellectual and six semi-intellectuals who are considerably literates.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :