Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşen dünyada akademisyen olmak

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
581
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme, her alanda olduğu gibi, akademisyenlik alanında da dönüşümler meydana getirmektedir. Bu bağlamda, akademisyenliğin yeniden tanımlanması veya kavramlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, öncelikle yükseköğretimde gerçekleşen tarihsel dönüşümlerle akademisyenliğin değişen rolü ele alınmıştır. Akademisyenlik kavramı ile akademisyenlerin gerçekleştirdiği öğretim, araştırma, toplum hizmeti ve yönetim etkinlikleri incelenmiştir. Bununla birlikte akademisyenlerin gerçekleştirdikleri etkinlikler arasında yer alan araştırma ve öğretim ikilemine değinilmiş ve akademik yaşama ait sorunlar ele alınmıştır. İncelenen çalışmalar sonunda akademisyenlik kavramının çoğunlukla akademik etkinliklerle ilişkilendirildiği görülmüştür. Bu bağlamda akademik gündemi meşgul eden bir ikilem olarak görülen araştırma ve öğretim etkinlikleri arasında pozitif, negatif ve sıfır ilişki olmak üzere üç farklı ilişkinin olduğu görülmüştür. Bunların yanı sıra dünya genelinde akademisyenlerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya oldukları görülmüştür. Ancak Türkiye’de bu konuda gerçekleştirilmiş çok az sayıda çalışma bulunduğu için, Türkiye’nin dünyada meydana gelen bu tartışmalardaki yerinin belirlenmesinin zorlaştığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

Transformations in scholarship, like in every other discipline, have happened in a globalizing world. In this context, the redefinition or the conceptualization of scholarship has great importance. In this study, first with historical transformation happening in higher education, the changing role of the scholarship has been discussed. Scholarship concept and as academic activities teaching, research, social service, and management have been examined. In addition, research-teaching dilemma in academic activities has been mentioned and problems that belong to academic life have been handled. Results of the examined researches showed that scholarship concept is generally related to academic activities. In this context, it has seen that research and teaching activities as a dilemma that occupy academic agenda have three kinds of relationships: positive, negative and no relationship. Besides, it has seen that academicians have been faced varied problems in all over the world. But because there are a limited number of studies in Turkey, it is hard to localize Turkey’s position in world discussion agenda.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :