Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kitap tanıtımı:action research in teaching and learning: a practical guide to conducting pedagogical research in universities

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
627
DOI :
Özet Türkçe :

Alanyazında ‘uygulamacı araştırması’ ya da ‘öğretmen araştırması’ olarak da adlandırılan Eylem Araştırması, öğretmenin öğretmenlik yaptığı ortamda araştırmacı rolü üstlenerek, eylem döngüleri halinde gerçekleştirdiği ve eğitimin çeşitli konularında gerek kendisininde içinde bulunduğu, gerekse gözlemlediği sorunlar üzerine sistemli ve bilimsel bilgi toplama ve çözüm önerme süreci olarak tanımlanır (Kuzu, 2009; Smith & Sela, 2005). Alanyazında yer alan tanımlarda, araştırmacının ya da katılımcıların araştırma sürecindeki rolü, tanımı yapan yazarın benimsediği eylem araştırması ekolü ve araştırmanın düzenlendiği ortama göre eylem araştırması tanımlarında küçük farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, burada tanıtılacak eserinde Norton (2009), eylem araştırmasının yapıldığı ortamı temel alarak yüksek öğretim ortamlarında düzenlenen eylem araştıması türünü “pedagojik eylem araştırması” (pedagogical action research) olarak tanımlamıştır (p.50).

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :