Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Key economic policy lessons from the 2008 financial crisis

Yazar kurumları :
Charles University in Prague InstituteofEconomicStudies Faculty ofSocial Science1, University ofPardubiceFaculty ofEconomics andAdministration Department ofEconomics2
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

The current turmoil has shaped the world financial market. While the crisis materialized in 2008, it already began in mid-2000s when the US economy shifted to imbalanced both internal and external macroeconomic positions. We see three key causes of these problems – loose US monetary policy in early 2000s, US government guarantees issued on the securities by government-sponsored enterprises and financial innovations such as structured credit products. We have discovered both negative and positive lessons deriving from this crisis and divided the negative lessons into three groups: financial products and valuation, processes and business models, and strategic issues. Moreover, we address key risk management lessons derived from the current crisis and recommend policies that should help diminish the negative impact of future potential crises.

Özet İngilizce :

Hali hazırda yaşanmakta olan kriz, dünya finansal piyasalarını şekillendirmiştir. Kriz 2008 yılında belirgin bir biçimde ortaya çıkmış olmakla beraber 2000’lerin ortalarında ABD ekonomisinin içsel ve dışsal makroekonomik pozisyonlarında dengenin bozulması ile ortaya çıkmıştı. Bu sorunların üç temel nedeni; ABD’nin 2000li yılların başındaki gevşek para politikası, ABD’de kamu destekli girişimlerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin devlet güvencesi altına alınması ve yapılandırılmış kredi ürünleri gibi finansal yeniliklerdir. Bu krizden çıkarılabilecek olumlu ve olumsuz dersler olduğu gözlemlenmiş ve bu makalede olumsuz dersler üç grupta sınıflandırılmıştır: finansal ürünler ve fiyatlandırma, süreçler ve iş modelleri ve stratejik konular. Makalede ayrıca mevcut krizden çıkarılacak temel risk yönetimi dersleri üzerinde de durularak gelecekte yaşanması muhtemel krizlerin olumsuz etkilerini azaltacak politikalar tavsiye edilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :