Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Invisible women visible islam: engendering everyday lives of educated islamist women in turkey

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
755
DOI :
Özet Türkçe :

Veiling is a pre-Islamic patriarchal practice designed to differentiate women in terms of their sexuality. While it is obligatory in some Muslim societies, a newly emerged form of Islamic clothing, namely tesettür became a problem for secular public regulations in Turkey. This study has been done based on a research with multi-method approach and it has aimed to understand gender issues in everyday lives of women, and derive ‘typicalities’. In this relation, the main problematic of the research consists of everyday lives of educated Islamist women. The research has been held with in-depth interview and psychoanalytic method of free association of concepts, and it has employed theoretical and purposive sampling. The story of Islam in their lives shows variety including traditional influence of Sufism, changing Sufism, socialisation in family, class and cultural resistance, search for meaning in life, but only one ‘hard ideologue’.

Özet İngilizce :

Peçe kadınları cinsellikleri anlamında ayırdetmeye yönelik olarak tasarlanmış İslam öncesi ataerkil bir pratiktir. Bazı Müslüman toplumlarda zorunluyken, yeni ortaya çıkan bir İslami giyim biçimi olan tesettür Türkiye’de seküler kamusal düzenlemeler bakımından sorun olmuştur. Bu çalışma çok yöntemli bir araştırmaya dayalı olarak yürütülmüştür ve kadınların günlük yaşamlarında toplumsal cinsiyet meselelerini anlamayı ve ‘tipik durumlar’ türevlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, araştırmanın temel sorunsalı eğitimli İslamcı kadınların günlük yaşamlarından ibarettir. Araştırma derinlemesine mülakat ve psikanalitik serbest kavram çağrışımı yöntemiyle gerçekleştirilmiştir; teorik ve amaçlı örnekleme yapılmıştır. Yaşamlarında İslam hikayesi, geleneksel sufizm etkisi, değişen sufizm, ailede toplumsallaşma, sınıfsal ve kültürel direnç, yaşamda anlam arayışı, fakat sadece bir ‘sert ideolog’ içeren bir çeşitlilik göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :