Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gatt ve dünya ticaret örgütü kapsamındaki özel ve lehte muamele uygulamalarına ilişkin gelişmeler ve yeni yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma; gelişmekte olan ülkelerin çok taraflı ticaret sisteminden elde ettikleri faydayı arttırmak amacıyla geliştirilmiş olan Özel ve Lehte Muamele uygulamalarının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü kapsamındaki Özel ve Lehte Muamele uygulamaları incelenmiş ve uygulamalara ilişkin sorunlar belirlenmiştir. İkinci bölümde, Özel ve Lehte Muamele uygulamalarına ilişkin yeni yaklaşımlar ele alınmıştır. Son bölümde ise Özel ve Lehte Muamele uygulamalarının mevcut durumu ortaya konmuş; gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerini destekleyebileceği ve Dünya Ticaret Örgütü’nün gelişme dinamiği ile uyumlu olabileceği düşünülen yeni yaklaşımlara ilişkin bir genel değerlendirme yapılmıştır.

Özet İngilizce :

This paper aims to evaluate the efficiency of the Special and Differential Treatment which had been developed for increasing the benefits of the multilateral trade system for the developing countries. In the first part of the paper, the Special and Differential Treatment within GATT and World Trade Organization were examined and the problems concerning them were determined. In the second part, new approaches to the Special and Differential Treatment were discussed. In the last part, current situation of the Special and Differential Treatment was defined; a general assessment was made on the new approaches to the Special and Differential Treatment which are considered to support the development processes of developing countries and be compatible with the development dynamics of World Trade Organization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :