Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik performansın anadolu üniversitesi’nde uzaktan eği tim yapan fakültelerin mezun sayılarına etkisi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi1
Görüntülenme :
667
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme sürecinde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmelerini sürdürebilmesi ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi için önemli miktarlarda yatırım yapmaları gerekmektedir. Hızlı ekonomik gelişmenin nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı arttırması nedeniyle bu ülkelerin beşeri sermayeye ve özellikle yüksek öğretime yoğun yatırım yapması zorunludur. Ancak yüksek öğretimin harcamalarının büyük tutarlara ulaşması bu ülkelerin ortak sorunu olan sermaye yetersizliğiyle bir araya gelince önemi artan uzaktan eğitim, Türkiye’de 1982 yılından beri Anadolu Üniversitesi’nce yürütülmekte ve ülkenin artan nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayarak ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır. Eğitimin ve özellikle yüksek öğretimin ekonomik gelişmeye katkısı bazı çalışmalarda araştırılmış ve Açıköğretim Fakültesi’nin etkinliği de değerlendirilmiştir. Ancak bizim çalışmamızda eğitimin ekonomiye katkısı değil, ekonominin eğitime olan katkısı ele alınmıştır. Bu bakış açısıyla ülkenin ekonomik performansının en önemli ölçütlerinden biri olan Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) değerlerinin ve yıllar itibariyle yüksek öğretime yapılan harcamaların GSYİH içerisindeki payının Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezun sayısına etkisi regresyon analizi ile araştırılması amaçlanmıştır. Ancak Ülkemizde yıllar itibariyle yüksek öğretime yapılan harcamalarla ilgili güvenilir veriler bulunmadığından bunların yerine Yüksek Öğretimde Okullaşma Oranı değerleri kullanılmıştır. Sınanan tüm teknikler içerisinde en güvenilir sonuçları sıradan en küçük kareler yöntemi vermiş ve ülkenin ekonomik performansının açıköğretim fakültesi mezun sayısını etkilediği gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

In globalization, developing countries and Turkey need to make intensive investments in all sectors for competing in the international markets and to sustain their economic development. They also need to make huge investments for higher education to improve their human capital and qualified manpower needed in rapid economic development. But when their common problem scarcity of funds for investments comes together with big investments needs for higher education, the importance of distant education increases. In Turkey, since 1982, this system is executed by Anadolu University, and contributed in meeting the growing need for qualified manpower in development. The contribution of education in economic development was treated in former studies. But correspondingly, we treated the contribution of economic development to education. We aimed to evaluate the effects of Gross Domestic Product (GDP) and the shares of education expenditures in GDP on graduate numbers of open education faculties with regression analysis. But, because of the lack of education expenditures statistics, by mentioning the relation between the Schooling Ratio of Higher Education and graduate numbers of open education faculties, we used these values. Among all regression techniques only ordinary least squares method was reliable results and we found that economic performance contributes education

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :