Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Changes in newspaper design formats: practices of post 1980 era in turkey

Yazar kurumları :
AnadoluUniversity Faculty of Communication Sciences Department of Journalism1
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

After 1980s contemporary media is shaped from different basis in Turkey. In this span, of time designing newspaper pages with computer software for graphic design presented new and different alternatives and challenges. Post 1980s' in Turkey, visual design or visual trends in newspapers are shaped by practical politics of dominance, economics, tabloidization and technological developments without specific base, notion or perspective. Instead of taking a main design concept into consideration, haphazardly newspaper pages were filled to visual effects or garnishes. Instead of taking a main design concept into consideration, haphazardly newspaper pages were filled to visual effects or garnishes. Specially using photography excessively connoted that era's visual culture. Clues of commercial concerns are seen in page design in newspaper. This study's aim is analyzing approaches about visual design or visual trend of newspapers related to dynamics in accordance with political and economical policy and technological development. Technological advances, competitive environment, appearances of new media forms shapes mass communication mediums. It was focused on why and how printed media evolved related to graphic design. In this study, national newspaper's front pages have been analyzed in approximately for a 30 years span.

Özet İngilizce :

1980 sonrasında Türkiye'de çağdaş medya, farklı temellerden şekillenmiştir. Bu dönemde, gazetelerin sayfa tasarımı, yeni ve farklı fırsatların grafik tasarıma sunan bilgisayar yazılımları ile yapılmıştır. Nesnel politikalardaki baskın ekonomi, magazinelleşme ve teknolojik gelişmeler görsel tasarımı ve gazetelerdeki görsel modayı özel bir dayanağı, nosyonu ve perspektifi olmayan bir şekle sokmuştur. Tasarımın ana işlevi göz ardı edilerek gazete sayfaları gelişigüzel görsel efektlerle doldurulmuş ya da süslenmiştir. Özellikle o dönemin görsel kültürü fotoğraf kullanımına yansımıştır. Ticari düşüncelerin ipuçları gazete sayfalarının tasarımında görülmektedir. Bu çalışmanın problemi politik ve ekonomik politikalar ve teknolojik gelişmelere uygun olan dinamiklerle ilişkili olarak, gazetelerin görsel tasarım ya da görsel modası hakkında yaklaşımların analiz edilmesidir. Teknolojik ilerlemeler, rekabet ortamı, yeni medya formları kitle iletişim araçlarını şekillendirmiştir. Grafik tasarımla ilişkili olarak basılı medyanın neden ve nasıl evrimleştiği konusuna odaklanımaktadır. Bu çalışmada ulusal boyutta yayın yapan gazetelerin birinci sayfaları yaklaşık 30 yıllık süreçte incelenmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :