Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir söylem olarak milliyetçilik

Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, milliyetçiliği toplumsal eşitsizlikleri çarpıtan, gizleyen ya da meşrulaştıran bir ideoloji olmaktan ziyade, katmanlı ve hiyerarşik bir entegrasyon modeli inşa eden söylemsel bir oluşum olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Milliyetçiliğin, toplumsal eşitlikleri, ulusal kimliğin, ulusal üstünlüğün ve ulusal gücün bir kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan, modern yönetim anlayışıyla uyumlu bir örgütlenme biçimi inşa ettiği söylenebilir. Milliyetçilik, etnik, sınıfsal,ırkçı ve cinsiyetçi ayrımları, tek biçimli topluluk ideali doğrultusunda yapılandırılan ulusal entegrasyon sürecinin kurucu unsurları olarak tanımlar. Ancak bu ayrımlar gerçek yurttaş arasındaki farklılaşmayı yalnızca bulandırmaya yönelir. Nitekim eşitlikçi ve homojen topluluk kurgusu, aldatma, bastırma veya gizleme faaliyetinin sonucu olmaktan ziyade, ulusal devletin eşitlikçiliğinin bir yansımasıdır. Bu çalışmada milliyetçiliğin şekilsizliğinin, ulusal devletin eşitlikçi ve tekbiçimli uygulamalarına temel oluşturan siyasal işlevi üzerine odaklanılmaktadır. Bu siyasal işlevin incelemesinden hareketle, milliyetçiliğin, sınıfsal sürece ancak ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerle eklemlenerek istikrar kazandırabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to examine nationalism as a discourse that construct a stratified and hierarchical integration model rather than an ideology that distorts,conceals or legitimizes social inequalities. It can be said that nationalism construct a form of organization aligned with concept of modern governance that aims at transforming social inequalities into a source of national identity, national superiority and national power. Nationalism defines ethnical, class, racist and sexist distictions as founding elements of national integration process that structures them in line with uniform society ideal. However, these distinctions tend to only blur differentiation between real and “fake” citiziens. As a matter of fact, construction of egelatarian and homogenous society is a reflection of egelatarianism of national state rather than a result of deceiving, quelling or concealing activity. In this study, political function shaplessness of nationalism that constititus a basis for egelitarian and uniform applications of national state is focused. It is concluded that nationalism can provide stability for class structure only by articulating it with racist and sexist discourses according to the examination of this political function.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :