Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi iletişim teknolojileri ve internet’le kolaylaşan akademik usulsüzlük

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
619
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet, bir yandan bilimin gelişmesine katkıda bulunurken diğer yandan da usulsüz davranışların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Yapılan araştırmalar İnternet’in akademik usulsüzlüğü tetiklediğini, desteklediğini ve yaygınlaştırdığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı İnternet’le kolaylaşan akademik usulsüzlük (e-usulsüzlük) kavramını derinlemesine ele alarak ortaya çıkabilecek durumlara ilişkin farkındalık bilinci oluşturmak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu bağlamda akademik usulsüzlük kapsamı içerisine giren alt boyutlar, akademik usulsüzlüğün yaygınlığı, BİT ile gelişen e-usulsüzlük kavramı ve bu konuda alınabilecek önlemler tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Internet serves as a ground for academic misdemeanors while it also contributes to the development of science. Research studies show that Internet facilitates triggers and spreads academic dishonesty. The purpose of the current study is to scrutinize the notion of academic dishonesty facilitated through Internet (e-dishonesty), to raise awareness regarding the threats of e-dishonesty and to propose solutions. In this respect, factors constituting academic dishonesty, the prevalence of academic dishonesty, academic dishonesty facilitated through ICT and precautions to be taken are discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :