Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 global krizinin türkiye ve avrupa birliği’ndeki etkilerinin kümeleme analizi ile incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi1
Görüntülenme :
606
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızda 2008 Global Krizi’nin Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’yi ne kadar etkilediğini ve bu kriz sürecinde Ülkemizin AB’den uzaklaşıp uzaklaşmadığı saptayarak değerlendirmeyi amaçladık. Bu nedenle çalışmamızın ilk bölümünde 2008 Global Krizi’nin hangi aşamalardan geçilerek, neden ve nasıl ortaya çıktığını ele alarak, bu dönemi Türkiye’nin nasıl yaşadığını inceledik. İkinci bölümde AB’nin yapısını ve AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri ele aldık. Üçüncü bölüm olan uygulama bölümünde de, çok değişkenli istatistiksel tekniklerden biri olan Kümeleme Analizi hakkında genel bir bilgi vererek, AB Üyeleri ve Türkiye’yi krizin yaşandığı her yıl itibariyle, seçtiğimiz ekonomik değişkenlere göre kümeleyip, bu kriz döneminin çalışmamızda yer alan tüm ülkeleri ne ölçüde etkilediğini ortaya koyduk. Sonuç bölümünde ise, kümeleme analizi ile ulaştığımız bilgilere dayanarak Türkiye’nin 2008 Global Krizi döneminde AB üyeliği yolundaki durumunu değerlendirdik. Sonuçta, Türkiye’nin AB üyesi olmaması nedeniyle üye ülkelerin yararlandığı birçok avantajdan yoksun kalmasına karşın, krizden AB’ne üye ülkeler ile eşit düzeyde etkilendiğini, bir başka deyişle tek başına kalsa da krize iyi direnç gösterdiğini saptadık.

Özet İngilizce :

In our study we aimed to analyze the effects of 2008 Global Crisis on Turkey and European Union Countries (EU) and determine whether the distance between Turkey and EU is increased or decreased in the crisis period. For this reason, we first, investigated with which stages this crisis emerged, and why and how it occured, and then, how it was experienced in Turkey. Secondly, we examined the structure of EU, and the relations between Turkey and EU. Third, we introduced a general information about Cluster Analysis which is one of the statistical tecniques with multiple variables, and we clustered Turkey and EU members for every year of the 2006-2008 period according to the economic variables which we chosed and then, we showed the size of the effects in the crises period on all of the countries captured in our study. At last basing on our results which we reached with cluster analysis, we evaluated the situation of Turkey in the path of EU membership during the crisis period. In conclusion, even though members took benefit from numerous advantages, and Turkey was alone becouse of not being in the EU, Turkey and Members were affected from the crises with equal levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :