Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk eğitim sistemi’nde okulların örgüt ve yönetim yapısı ile yapılandırmacı eğitim yaklaşımı arasındaki ilişkinin çözümlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim örgütleri bulundukları çevre ve üstlendikleri işlevleri nedeniyle sürekli gelişmek durumundadırlar. Bireylerin, toplumların ve diğer paydaşların sürekli değişen gereksinimleri doğrultusunda eğitim örgütlerine yönelik beklentiler farklılaşmaktadır. Eğitim örgütleri de bu beklentilere örgütsel işleyiş, yapı ve süreçlerinde değişiklikler gerçekleştirerek yanıt vermeye çalışmaktadırlar. Türk Eğitim Sistemi'nde yapılandırmacı eğitim yaklaşımı 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya konulan, yeni insan modeli beklentisini karşılamaya dönük en önemli eğitim projelerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Okullar toplumsal açık bir sistem olarak değerlendirildiğinde, eğitim sisteminin temel sistemi olarak dönüşüm süreçlerinde gerçekleştirilen bu önemli değişimin, sistemin tüm parçalarını etkilemesi kaçınılmazdır. Sistem bütünlüğü içinde yapılandırmacı eğitim anlayışının gerektirdiği okul örgüt ve yönetim yapısındaki değişimlerin de uygulamaya aktarılması Türk Eğitim Sistemi'ndeki parça parça gerçekleşen ve bütünlükten yoksun değişim hareketlerinin amacına ulaşmasına katkı sağlayabilecektir. Bu bağlamda çalışmada yapılandırmacı eğitim anlayışının sadece eğtim-öğretim süreçleri ile ilişkilendirilmesinin yeterli olmadığı; bunun dışında okul siste

Özet İngilizce :

Education organizations consistently improve because of their environment and their functions they undertake. The expectations about education organizations have differences towards the consistently changing needs of individuals,society and other stakeholders. Education organizations try to satisfy these needs by achieving some alterations in organizational operation, structure and processes. Constructivist education approach in Turkish Education System that put into rule in whole country from the education-schooling year in 2005-2006, is regarded as one of the most important education project which aims to meet the expectations of new human model. When schools are considered as a social open system, it is inevitable that the change, goes thruogh with the process of transformation of education system as a basic system, affects whole parts of the system. Transferring the changes, that constructivist education approach require in system unity,in school organization and management structure in application will contribute the movements of change aims that happens part by part in Turkish Education System and devoid of unity. In this context,it is come through that correlating the constructivist education approach only with the education process is not sufficient and apart from that,it should be considered in the extent the structure of organization and management of school system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :