Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil olarak türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarının yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, Gaziantep Üniversitesi, TÖMER2
Görüntülenme :
1835
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, B2 (Orta) seviyesinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini "yanlış çözümleme yaklaşımına" göre değerlendirmektir. Araştırmanın verileri, Gaziantep Üniversitesi TÖMER'de öğrenim görmekte olan B seviyesindeki 42 öğrenciye yazdırılan kompozisyonlar ile toplanmıştır. Toplanan veriler, dil bilgisi yanlışları, söz dizimsel yanlışlar, sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlar ve yazım-noktalama yanlışları olarak sınıflandırılmıştır. Belirlenen bu yanlışlar, yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Yanlışların değerlendirilmesi, "dil içi gelişimsel yanlışlar" ile sınırlandırılmıştır. Değerlendirme sonucunda; toplam 1282 yanlış belirlenmiştir. Yapılan bu yanlışların % 31'i dil bilgisel % 9,9'u söz dizimsel, % 44,46'sı yazım-noktalama ve % 14,4'ü de sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlardır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesine dönük çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate written expression of students learning Turkish as a foreign language at B2 (intermediate) level according to error analysis approach. The data of the study have been obtained by essay writing of forty two students. These students have been learning Turkish at B level in Gaziantep University TÖMER. The data collected have been classified as grammar errors, syntactical errors, spelling-punctuation errors and lexical errors. The errors determined have been evaluated as an error analysis approach. The evaluation of errors has been limited by intralingual and developmental errors. As a result of evaluation, total error number has been determined as 1282. Errors made are 31% grammatical error, 9,9 % syntactical error, 44,46 % spelling-punctuation error and 14,4 % lexical error. According to the results obtained, the solutions have been proposed concerning writing skill errors of foreign students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :