Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğrenen yabancıların sözlük kullanma becerileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Kırıkkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

Sözlük, yeni kelimelerin öğreniminde başvurulan ana kaynaktır, denilebilir. Bu nedenle Türkçenin yabancılara öğretiminde de oldukça önemli bir materyaldir. Türkçenin yabancılara öğretimi üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır. Ancak sözlük kullanımı üzerine oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğrenen yabancıların, kelime hazinesinin gelişiminde sözlük kullanma becerilerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim öğretim yılında Gazi TÖMER’de A2 kurunda bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışma, betimsel modelde tasarlanmıştır. Araştırmada nicel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Nicel veriler, “Yabancı Öğrencilerin Sözlük Kullanma Becerilerini Belirleme Anketi” ile toplanmış ve verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda Türkçe öğrenen yabancılar için seviyeler göz önüne alınarak bir sözlük oluşturulması gerektiği şeklinde birtakım öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Dictionary can be defined as the main source in the learning of new words. For this reason, it is an invaluable tool in the teaching of Turkish to foreigners. There are many studies on the teaching of Turkish to foreigners. However, the number of studies on dictionary use is highly limited. The aim of the present study is to identify the level of dictionary use by foreigners learning Turkish as a foreign language as a group or individually in the development of vocabulary size. The sample comprised A2 level students learning Turkish at Gazi TÖMER in the 2011-2012 educational year. The descriptive model was adopted. Qualitative data collection tools were utilized. The qualitative data were collected via "Foreigner Students' Use of Dictionary Questionnaire" and SPSS 15.0 was used in data analysis. In light of the findings of the study, the formation of a dictionary in consideration of the level of foreigners learning Turkish is suggested.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :