Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya İlahiyat Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı´nın son dönemlerinde denizli´de yaşanan bazı ihtida örnekleri üzerinde bir değerlendirme / an evaluation on some conversion examples experienced in the last period of ottoman empire in denizli

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
926
DOI :
Özet Türkçe :

Bir insanın doğumundan itibaren içinde yaşadığı ve her türlü kültürel etkileşimine maruz kaldığı  inancını  terk etmesi ve buna bağlı olarak  içinde bulunduğu sosyal çevrenin birçok tepkisini göz önüne alarak yeni bir dini tercih etmesinin nedenleri din psikolojisi ve din sosyolojisi uzmanlarınca tartışılmaktadır. Muhakkak ki yeni bir dine giriş sürecinde birçok etken  rol  oynamaktadır.  Bunları;  anne-babadan edinilen  dinin  tatmin  edici  olmayışı,  bu dini  benimseyenlerin  ve  temsil edenlerin  olumsuz  tutum  ve  davranışları,  diğer  taraftan kabul edilecek yeni dine bağlı kişilerin olumlu ve samimi davranışları neticesinde hayatını böyle  bir  sosyal çevrede  sürdürme  arzu  ve  iradesi,  başka  bir  dine  bağlı  kişi  ile  evlenme isteği, maddî  menfaat  veya  statü  elde  etme,  dinî  telkinlerden  etkilenme,  şok  bir  olaya
maruz kalma şeklinde belirtebiliriz. Biz bu çalışmada, arşiv belgelerini,  ağırlıklı olarak  da şer’iye  sicil defterlerini  (Religious Registry Books)  esas alarak, Osmanlı Dönemi´nde 1875 yılından  başlayarak gayrimüslimlerin  Denizli´den tehcir edildiği 1920 yılına kadar geçen süre içerisinde Denizli´de yaşayan mühtedileri konu edineceğiz.

Özet İngilizce :

The reasons why a person leave his own religion, which he has been exposed to since his birth, and although all the reaction of the social environment, why he converts to another religion are examined by religion psychology and sociology experts. Obviously, there are many factors in adopting a new religion. These reasons can be classified in these sections: the religion indoctrinated by parents may not be fulfilling, negative attitudes of the performers  of  that  religion,  positive attitudes  of  the  performers  of  the  new  religion and  the desire  to  live  in  this environment,  desire  to  marry  a  person  adopting  another  religion, expecting material benefit or social status, being influenced by religious advices and being exposed  to  a  shock  event.  In  this  study,  on  the  basis  of  archive  documents and  mainly Religious Registry Books, we focus on converts living in Denizli  from 1875 to  1920, when non-muslims were relocated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :