Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 39 Sayfalar 75 - 87 2012-04-01
GEORAPHY EDUCATION IN PRESCHOOL PREIOD
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE COĞRAFYA EĞİTİMİ
Münevver Can YAŞAR,Gözde İNAL,Özgün UYANIK,Hakkı YAZICI
16 261

Geography is a the process of experience series which enables human beings to observe, explore and understand the world while allowing connections with the other people on earth. Children's queries about the world show that the interest and the curiosity towards geography emerge at early ages. It is important to encourage children's innate curiosity and their enthusiasm for exploring, which make them natural geographers, with developmentally appropriate geography teaching starting at pre-school level. Geography teaching provides children with sensitivity to environment together with a deeper understanding and awareness towards their surroundings and facilitates meaningful relationships among the people from other cultures. Learning geographical concepts in early years is likely to affect the following academic skills in positive manner. In this respect, this study deals with the importance of geography teaching at pre-school level, teaching objective throughout this process and basic sciences embedded in geography teaching. This study is intended to serve as a guide for educators teaching children at early ages and future studies regarding this issue. Keywords: early childhood education, geography education, basic science in geography education
Coğrafya insanların dünyayı gözlemlemesini, düşünmesini, tanımasını ve anlamasını sağlayan ve dünyadaki insanları birbirine bağlayan bir deneyim alanıdır. Çocukların dünya hakkında sordukları sorular, coğrafyaya ilgi ve merakının erken yaşlardan itibaren ortaya çıktığını göstermektedir. Doğuştan getirdikleri merak duygusu ve keşfetme isteği ile doğal coğrafyacılar olan çocukların, bu özelliklerinin okul öncesi dönemden itibaren gelişim düzeylerine uygun olarak planlanmış coğrafya eğitimi ile desteklenmesi önemlidir. Coğrafya eğitimi çocukların, kendilerini ve çevrelerini keşfetmesini, farklı kültürlerdeki insanlarla anlamlı ilişkiler kurmasını ve çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlamaktadır. Coğrafi kavramların erken yaştan itibaren doğru bir şekilde öğrenilmesi çocuğun gelecekteki akademik becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu noktadan hareketle çalışmada, okul öncesi dönemde coğrafya eğitiminin önemi, amaçları ve okul öncesi dönemde coğrafya eğitiminde yer alan temel bilim alanları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın okul öncesi dönem çocukları ile çalışan öğretmenlere ve araştırmacılara rehberlik edeceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, coğrafya eğitimi, coğrafya eğitiminde temel bilim alanları

Anahtar Kelimeler

Akbulut, G. (2004). Coğrafya öğretimi ve yaratıcı düşünce. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (2): 215–
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Münevver Can YAŞAR
Gözde İNAL
Özgün UYANIK
Hakkı YAZICI