Editörden, İç Kapak ve İçindekiler

Öz Değerli okurlarımız,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergimizin bu sayısı ile birlikte dördüncü yılını doldurmuş bulunmaktayız. Sevinçle belirtmek istiyorum ki, bir sayıyla daha sizlere ulaşmanın kıvancını yaşıyoruz. Sizlerin de takip ettiği gibi dergimiz bir çok dizin ve kütüphanede yayımladığı süreçten itibaren yer almaktadır. Ayrıca, dergimizin SSCI veri tabanında yer alabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.Bu sayımızda, on farklı eğitim kurumundan toplam yirmi yedi yazara ait on makaleye yer verilmiştir. Yayımlanan makalelerin öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmenlere ve akademisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyim. Bu sayının yayınlanma sürecinde destek sağlayan herkese teşekkür eder, eğitimin çeşitli alanlarında çalışan tüm araştırmacıların çalışmalarını değerlendirmek üzere dergimize davet etmekten mutluluk duyarım.Saygılarımla,Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLUBaş-Editör ---Dear readers,With this new issue, we completed the fourth year of Amasya Education Journal successfully. I am happy to say that we enjoy reaching you with a new issue. As you closely follow, our journal has been placed in many index and libraries since it was first published. Moreover, we are struggling to place our journal into Social Science Citation Index (SSCI) data base.This issue consists of ten papers belonging to twenty seven authors from ten different educational institutions. I hope the articles published in this issue will be beneficial in their learning and teaching process for the teachers and the academicians. We thank everybody for their voluntary support during the publication process. I will be happy to invite papers from all researchers studying in different fields of education.Sincerely yours,Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Ph.D.Editor-in-Chief