Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 45 Sayfalar 198 - 213 2013-01-01
LOGİSTIC SECTOR IN ECONOMIC LIFE
İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ
Metin ÇANCI,Muaz GÜNGÜREN
22 261

Abstract This study evaluates transportation sector as a conceptual view. Accordingly, logistic demand, the reasons of demand, transportation classification, transportation tendency and the problems of Turkish transportation as well as solving proposals were discussed. As data collection method, semi structured face-to-face interview techniques was conducted for this research, and collected data from 63 different people was analyzed. Key Words: Transportation, Transportation Sector, Importance of Transportation in Economic Life.
Öz Bu çalışma taşımacılık sektörünü kavramsal bakış açısıyla değerlendirmektedir. Bu bağlamda taşımacılık talebi, talebi doğuran etmenler, taşıma türleri, taşımacılık eğilimleri ile ülkemiz taşımacılığının güncel sorunları ve çözüm önerileri hakkında temel bilgiler verilmiştir. Araştırmanın veri toplama tekniği olarak uzman görüşü yöntemi kullanılmış olup, 63 uzman kişi ile yarı yapılı yüz-yüze mülakat (semi-structured face-to-face interview) yapılarak bilgi toplanmış ve analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Taşımacılık, Taşımacılık Sektörü, Taşımacılığın Ekonomik Hayatta Önemi.

Anahtar Kelimeler

Black, W.R. (2003). Transportation: A geographycal Analysis. New York: The Guilford Press. s. 3.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2013


Makalenin Yazarları
Metin ÇANCI
Muaz GÜNGÜREN