Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapısı, işleyişi ve genel özellikleri ile hedge fon gerçeği

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
868
DOI :
Özet Türkçe :

Hedge fonlar son 20 yıllık dönemde dünya çapındaki fon büyüklüğü ve fon miktarındaki artışla finansal piyasaların önemli oyuncuları arasında yerini almıştır. Dünyada yaygın hale gelen hedge fonlar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde henüz çok fazla bilinmemektedir. Hedge fonların sahip olduğu yüksek getiri ve yüksek risk özellikleri ve bu fonlardaki denetim eksikliği nedeniyle büyük yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir. Türkiye’de de hedge fonlar 2006 yılı Eylül ayında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan tebliğde “serbest yatırım fonları” olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, yapısı, işleyişi ve özellikleri ile hedge fonlar hakkında bilgi vererek, dünyadaki ve Türkiye’deki durumunu ele almaktır. Çalışma kapsamında ayrıca hedge fonların finansal krize etkileri üzerine farklı görüşlere yer verilmiştir. Hedge fonların krize etkileri konusunda net bir görüş birliği bulunmamasına rağmen ülkelere büyük miktarda ani fon giriş çıkışı yapmaları nedeniyle finansal sistemleri olumsuz etkiledikleri bir gerçektir. 2009 yılında G20 zirvesinde finansal sistemi izlemek için yeni bir denetim sistemi kurmak konusunda görüş birliğine varılmıştır. Türkiye hedge fon piyasası SPK’nın uyguladığı sıkı düzenleme ve denetlemeler sayesinde dünya hedge fon piyasasına örnek olmaktadır.

Özet İngilizce :

Hedge Funds has become one of the most important actors in the financial markets with the growth of worldwide funds in the past 20 years. Hedge Funds which are widespread in the world are still not well-known in developing countries like Turkey. Hedge Funds with their high profits and risks and the lack of control on them have become one of the favorite instruments for the large-scale investors. In the official notification issued by Capital Markets Boards of Turkey (CMB) in September, 2006, Hedge Funds have been named as “Free Investment Funds”. The aim of this study is to give information about the structure, treatment and main features and to examine the current status of it in the world and Turkey. Different perspectives on the effects of hedge funds on the financial crisis will also be included. Although there is no agreement on these effects, it is a fact that hedge funds had an impact on financial systems of the countries as they allow big amounts of fund inflow/outflows. In the G20 summit in 2009, it was decided to establish a new monitoring system. The Turkish hedge fund market stands as a good example for other hedge fund markets, because of the strict regulations practised by CMB.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :