Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The relationship between consumers’ expectation for the future of economy and stock value: a cross-county analysis

Yazarlar :
Yazar kurumları :
The Central Bank of the Republic of Turkey, Monetary and Financial Statistics Division1
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

The objective of this paper is to investigate the relationship between consumers' expectations about the future of the economy and stock value in Turkey, Italy, Spain and Greece. The analyses were realized on the totally 121 observations, monthly frequency, belonging to period of January 2002-January 2012. For long term relationship between variables, cointegration method was employed. On the other hand, causality and impulse response methods were used to investigate into short term relationship between variables. After analyses implemented, it is captured that there is a short and long term relationship between consumers' expectations about the future of the economy and stock value in Turkey and Spain. The other empirical finding is that whereas the long term relationship is not available, short term causality relationships are observed in Italy and Greece. The Granger causality is from stock value to consumer confidence index in all examined countries. The response of the consumer confidence index is positive to shock originated in the stock index in all analyzed countries.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin ekonominin geleceğine dair beklentiler ile hisse senedi değeri arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkileri Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan'da analiz etmektir. Analizler, 2002 Ocak- Ocak 2012 dönemine ait aylık frekansta 121 gözlemden oluşan veri seti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler eşbütünleşme yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Kısa dönemli ilişkilerin araştırılmasında ise nedensellik ve etki tepki yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda, Türkiye ve İspanya'da tüketicilerin ekonominin geleceğine dair beklentileri ile hisse senedi değeri arasında kısa ve uzun dönemde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İtalya ve Yunanistan'da ise tüketici güven endeksi ile hisse senedi değerleri arasında uzun dönemde bir ilişki tespit edilmemesine rağmen kısa dönemde hisse senedi değerinden güven endeksi yönünde nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Her bir ülke için yapılan etki tepki analizlerinde ise, hisse senedi değerinde ortaya çıkan bir şoka güven endeksinin pozitif yönde tepki verdiği ancak şiddetinin her bir ülke için farklı olduğu görülmüştür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :