Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal yardımların yerel düzeyde sunulması: sorunlar ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Turgut Özal Üniversitesi İİBF1, İŞKUR, Gebze Şube Müdürlüğü2, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü3
Görüntülenme :
904
DOI :
Özet Türkçe :

Toplum içinde yoksulluğu ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri önlemede ve toplumsal huzuru sağlamada uygulanan sosyal güvenlik sistemi programları önemli yer teşkil etmektedir. Uygulanan sosyal yardım programları sosyal güvenlik sisteminin açıklarını kapatıcı son önlemlerden kabul edilmektedir. Gelir dağılımından kaynaklanan adaletsizlikler toplumsal huzurun bozulmasında olası etkenler arasında gösterilmektedir. Sosyal yardım özellikle bu aşamada emniyet görevi gören işlevsel bir konumdadır. Yoksul kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Kamu yönetimi tarafından yapılan merkezi ve yerel düzeydeki sosyal yardım uygulamalarını inceleyen ve yerel düzeydeki sosyal yardım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulan bu çalışmada önce yerel düzeyde yapılan sosyal yardımların dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalarına değinilmiştir. Daha sonra ise Türkiye'de uygulanan yerel sosyal yardımlara ilişkin sorun alanları tespit edilmiş ve bunların çözümüne yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Social security system programs have a major role in preventing poverty and injustice in income distribution in a society as well as in ensuring social peace. Applied social aid programs are considered as one of the last measures to fill the gaps of social security systems. Injustices in income distribution are considered among the possible factors of deteriorating social peace. Social welfare, at this point, serves as a functional safety measure. This study analyses the public administration's social welfare practices at the central and local level in order to meet the needs of the poor and proposes solutions for the problems emerging at the local level in the Turkish context. The first part of this study states the implementations of social welfare at the local level in Turkey and around the world. In the following parts, problems of local social welfare in Turkey are identified and their possible solutions are recommended.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :