Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konut finansman sisteminde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılabilirliği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksek Okulu1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
704
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan bu yana başarı ile uygulanan konut finansman sistemi, Türkiye’de 5582 sayılı kanun ile birlikte faaliyet göstermeye başlamıştır. Mortgage sistemi olarak da adlandırılan bu yapı içerisinde çok sayıda uygulama, kurum ve aktörün yer alması, sistemin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve doğru kararlar alınabilmesi açısından coğrafi bilgi sistemi teknolojilerinin kullanımını kaçınılmaz bir hale getirmektedir. Bu çalışmada, coğrafi bilgi sistemi teknolojilerinin konut finansman sistemi içerisindeki önemine değinilerek, sistem içinde yer alan kurumların, hangi analizleri, hangi uygulamalarda ve nasıl kullanabilecekleri hususunda önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The housing finance system which has been used for many years in developed countries has entered into force with the Law No. 5582 in Turkey. Under the structure of housing finance system which is also referred as a mortgage system, there are so many applications, institutions and actors that take place in this complex system. It is inevitable to use the geographic information systems for an efficient implementation of the mortgage system and in making the right decision. In this study, the importance of the geographic information system technologies on mortgage system was referred and some suggestions were made for the institutions in the system on which analysis to use for which applications and how they can be used for these applications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :