Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izmir 16. bölge birliği tarım kredi kooperatiflerinde teknik etkinlik, ölçek etkinliği, teknik ilerleme, etkinlikteki değişme ve verimlilik analizi: 2001-2008

Yazar kurumları :
Gediz Üniversitesi MYO1, Ege Üniversitesi Ödemiş MYO2
Görüntülenme :
670
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile Ege Bölgesinin İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki tarım kredi kooperatiflerinin performanslarının ölçümü amaçlanmıştır. Ayrıca, 2001 ve 2008 yıllarında meydana gelen ekonomik krizlerin kooperatif birimlerinin teknik etkinlik endeksleri üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. İzmir 16. Bölge Birliğine bağlı 212 kooperatif birimi değerlendirilerek teknik etkinlikleri ve toplam faktör verimliliklerindeki değişmeler nispi olarak ölçülmüştür. Kooperatif birimlerinin 2001-2008 dönemine ait teknik etkinliklerinin ve toplam faktör verimliliklerindeki değişimlerin saptanmasında Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Verimlilik Endeksi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Birimlerin ölçeğe göre sabit getiri ( ÖSG ) varsayımı altında yıllar itibariyle ortalama teknik etkinlik katsayıları sırasıyla 0.939, 0.903, 0.929, 0.932, 0.919, 0.910, 0.958, 0.891 olup tam etkin kooperatif sayısı ise 10 ile 24 arasında değişmektedir. Kooperatif birimlerinin ortalama toplam faktör verimliliğinde ise % 1.6 oranında gerileme olduğu saptanmıştır. Bu gerilemede teknolojik gelişmenin belirleyici olduğu anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

This paper examines the productivity performance of İzmir Agricultural Credit Cooperatives In the Aegean Region regarding the provinces İzmir, Manisa, Aydın, Denizli and Muğla. Also, the effects of economic crises of 2001 and 2008 on the technical efficiency indices of credit cooperative units are presented, by evaluating 212 cooperative units which are bound to the 16th Region Union of İzmir. we use relative measures of technical efficiency and the changes of the total factor productivity are calculated by using the Data Envelopment Analysis and Malmquist Productivity Index. The empirical results of the technical efficiency indices of the cooperative units are 0.939, 0.903, 0.929, 0.932, 0.919, 0.910, 0.958, 0.891 and the number of cooperatives which have full efficiency changes between 10-24. It has been observed that there is a decline of 1.6 % in the cooperative unit’s average total factor productivity. It has been found that technical development is the factor behind this decline.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :